RHEINZINK SP-Line

Fordelene ved SP-Line

 • Billigt alternativ til træ, sten og kunstige materialer
 • Nem og hurtig montering
 • Komplet system, inklusiv fastgørelsesdele og tilslutnings- og afslutningsprofiler

SP-Line fra RHEINZINK: Vores alternativ til andre materialer

Vi tilbyder dig SP-Line - endnu et system til facadedesign, som udgør et ideelt og praktisk alternativ til træ, sten og andre bearbejdede materialer. SP-Line er især populært på erhvervsområdet, eftersom også meget detaljerede facader kan beklædes gennem en forholdsvis begrænset arbejdsindsats. I den forbindelse nyder håndværkerne ligeledes godt af SP-Line, fordi dette system muliggør såvel nem lægning som let tilpasning af panelerne. 

Produktprogrammet RHEINZINK-SP-Line

Indvendig hjørneprofilSokkelprofilUdvendig hjørneprofilStødprofilBasispanel

Egenskaberne ved RHEINZINK-SP-Line

For planlæggere, arkitekter og håndværkere er facadens udseende kun én side af medaljen. De skal også tage hensyn til mange andre aspekter, som ordregiverne og bygherrerne eventuelt slet ikke tænker over. Vores erhvervskunder værdsætter især vores SP-Line på grund af følgende egenskaber: 

 • Som et alternativ til træ, sten og andre materialer muliggør SP-Line et individuelt facadedesign. 
 • De enkelte paneler kan monteres horisontalt, vertikalt eller diagonalt, og ved hjælp af et intelligent, komplet system. 
 • Ved hjælp af de medleverede fastgørelsesdele kan panelerne fastgøres skjult på underkonstruktionen (træ eller metal). 
 • Tilslutnings- og afslutningsprofiler til de enkelte paneler i SP-Line er ligeledes en del af sortimentet, som muliggør en endnu billigere montering under overholdelse af alle gængse standarder. 

Herudover udmærker SP-Line sig gennem holdbarhed og miljøvenlighed. Herved beskytter facadeelementerne i SP-Line-systemet den struktur, der ligger bag ved facaden, på en pålidelig måde mod eksterne påvirkninger, og samtidig skaber de et udtryk af god kvalitet. 

Planlægning og anvendelse af SP-Line

SYSTEMBESKRIVELSE

 • Horisontal, vertikal eller diagonal montering
 • Ved horisontal montering - nedefra og op 
 • Fastgørelse ikke synlig 

RHEINZINK-SP-Line er et komplet system af RHEINZINK-prePATINA blaugrau. Det kan monteres horisontalt, vertikalt eller diagonalt. I den forbindelse monteres systemet ”panel på panel” og fastgøres ved hjælp af de selvskærende skruer, der hører med til systemet. 

Det er detaljerne, der præger facadeudtrykket. Der skal bruges byggeprofiler til hjørner, lysninger, tilslutninger og afslutninger. RHEINZINK-SP-Line består af præfabrikerede tilslutningsprofiler, der er afstemt efter hinanden, og de gør det nemmere og mere sikkert at udfærdige detaljerne. Monteringen foretages i henhold til funktionsprincippet ”sæt i og dæk af”. 

Ved anvendelse af RHEINZINK-SP-Line på facader, tagkviste, brystninger og gavle anbefales en underkonstruktion af trælægter. Ved beklædning af store facader over flere etager anbefales underkonstruktioner i to eller flere systemer med anvendelse af aluminium (2,0 mm) eller stål (1,5 mm). 

MÅL OG METALTYKKELSE

 • Standard byggebredde 350 mm 
 • Metaltykkelse 0,7 mm 
 • Standardlængde 3000 mm 

SP-Line leveres kun med en byggebredde på 350 mm. Basispanelerne skal tilskæres ved behov, f.x. ved vinduesåbninger. Optimerede tilslutningsprofiler gør det let at udvikle detaljeløsninger. 

Et af de særlige kendetegn ved RHEINZINK-SP-Line er den snitfrie udlægning af de 3000 mm lange basispaneler i designet ”vildt forbandt”. ”Ensartede fugemønstre” kan også udføres uden problemer. I den forbindelse har man bagvedliggende stødsamlinger, samt stød- og gesimsprofiler, til rådighed. 

Længdeændringer som følge af temperaturudsving begrænses af panellængden på maks. 3000 mm. 

FASTGØRELSE

Fastgørelse sker med selvskærende skruer øverst på panelet. De enkelte panelrækker ”hægtes” ned over den foregående række, og derved skjules skruerne. Det sikrer, at systemet er funktionsdygtigt i mange år. De selvborende skruer med tilhørende torx-bits medfølger ved levering. 

Den påkrævede afstand til underkonstruktionen afhænger bl.a. af vindlasten, den bærende konstruktion, det statiske system og beklædningens bæreevne, og den skal identificeres ved hjælp af statiske beregninger.

Visualisering af SP-Line

Facadedesign og valget af egnede systemer er en meget tidskrævende opgave, men den er vigtig for, at projektet bliver godkendt og bliver en succes. Derfor lægger vi hos RHEINZINK stor vægt på at gøre dit arbejde så let som muligt. Du kan nyde godt af vores knowhow, for du finder alle vigtige tekniske informationer, tjeklister og interessante brochurer, for eksempel med designeksempler, nemt og bekvemt på vores webside, som du til enhver tid har adgang til.D

Uanset om SP-Line er det mest velegnede system til et projekt, eller om et af vores andre systemer eventuelt skaber flere fordele, så finder vi en løsning sammen. Vores kompetente serviceteam giver gerne råd og vejledning.

 

Brochurer og produktinformation

Tekniske dokumenter