RHEINZINK – Til den perfekte cirkulære økonomi

Når det kommer til råvarer, som kun er tilgængelige i begrænsede mængder, er det især vigtigt at forlænge produkternes livscyklus for at imødekomme efterspørgslen. Klimaet og miljøet spiller også en stor rolle: Udvinding af nye råvarer medfører altid CO²-udledning. I dette tilfælde, hvis vi reducerer den ene ting, reducerer vi også den anden.

Beklædninger til tage, facader og arkitektoniske detaljer samt tagafvandingsystemer udført i RHEINZINK har en levetid på over 100 år. RHEINZINK titaniumzink, der anvendes i byggeriet, kan genanvendes fuldt ud uden værditab.

  • 100% STABIL KVALITET
  • VÆRDIFULD LIVSCYKLUS
  • ØKONOMISK POTENTIALE
  • SYSTEMATISK GENANVENDELSE

Cradle to Cradle: at tænke i cyklus

En verden, hvor alle materialer i byggeriet - inklusive deres rester - kan genanvendes til et nyt produkt uden kvalitetstab?

Det er præcis, hvad "Cradle to Cradle" (C2C) filosofien er baseret på. Det kræver en livscyklustilgang fra udvinding af materialer til deres genanvendelse.

I modsætning til betydningen af ​​genanvendelse er grundlaget for "Vugge til vugge", at et materiale bibeholder sine oprindelige værdier og anvendes til et nyt produkt af mindst samme værdi (upcycling) og ikke genanvendes med kvalitetstab (downcycling) eller endda bare smides væk. Dette tekniske og biologiske kredsløb mindsker mængden af byggeaffald og belastningen af miljøet.

Hvordan vores materiale følger C2C-filosofien

1. Råstofudvinding

Vores materiales levetid starter faktisk med udvindingen af ​​råvarerne. Det interessante her er zink, da det udgør mere end 98% af materialet. Da det handles på børsen, har vi kun en vis indflydelse på, hvor det kommer fra. Ikke desto mindre kommer det meste af vores zink – mere end 90 procent – ​​fra Europa. Især fra Sverige og Finland - og Belgien. Andet kan komme fra Spanien og Tyskland. At zinken ikke kommer fra kriseområder er vigtigt for os.

Vidste du, at zink ikke er et forsyningskritisk råstof i betydningen ressourcetilgængelighed? Der er zink-ressourcer i verden til mere end 700 år og samtidig vokser mængden af ​​genvendt zink konstant.

2. Produktion

Cradle2Cradle-tilgangen tager også højde for aspekter såsom en miljøvenlig tilgang i produktionen eller brug af ​​vedvarende energi. Så hvor kommer vores energi fra, og hvad beviser, at vi arbejder mod en mere moderne produktion?

Vores produktionsfaciliteter er beliggende i hjertet af Ruhr-distriktet i Tyskland. Det viser selvfølgelig ikke, at vi fokuserer på at have en moderne produktion, men det gør vores CO²-aftryk derimod: Der kræves forholdsvis lidt energi til produktionen af ​​zinkbaner på grund af zinkens lave smeltepunkt samtidig med, at andelen af den ​​vedvarende energi (elektricitet), vi køber, er højere end landsgennemsnittet for Tyskland - og vil fortsætte med at stige i fremtiden.

3. Forarbejdning

I modsætning til mange andre materialer er der, når man arbejder med RHEINZINK, ingen sundhedsbeskyttende foranstaltninger der skal træffes ud over overholdelse af de gældende arbejdsmiljøregler, da materialet er naturligt. Desuden indsamles fraskær og RHEINZINK fra ombygnings- eller renoveringsprojekter af forarbejdningsvirksomhederne, og sælges enten direkte eller via en skrothandler til omsmeltning. Her bliver zink-skrot sorteret, smeltet, og til sidst støbt til zink eller zinklegering.

4. Levetid

RHEINZINK sætter standarden med en levetid på mere end 100 år. Materialets levetid er baseret på den patina, der udvikler sig over tid - et mat gråt beskyttende lag, der dannes, når materialet udsættes for den omgivende luft, regn, sne osv. Dette giver materialet varig beskyttelse. Derudover sikrer det, at RHEINZINK hverken kræver vedligeholdelse eller pleje i den lange levetid.

Et tilbageblik på Lappersdorf Brandmands-skole

Funktionalitet og skønhed har været smeltet sammen i 45 år på brandmands-skolen i Lappersdorf, Tyskland. I 1977 traf Regensburg Land Building Authority beslutning om fritliggende murværk og RHEINZINK tagbeklædning. Dette er stadig det visuelle omdrejningspunkt for bygningen, som allerede er blevet udvidet to gange, selv efter årtier. Den patinerede grå tagflade med RHEINZINK giver stadig en smuk kontrast til murværkets røde farve.

 

5. Genanvendelse

Genanvendelse beskriver typisk en proces, hvor mange materialer ikke længere har deres oprindelige kvalitet og efterfølgende har en lavere værdi. Sammenlignet med mange andre materialer forbliver kvaliteten og naturmaterialet RHEINZINKs produktegenskaber 100 % intakte ved genanvendelse. RHEINZINK er derfor et mønster-materiale i forhold til CradletoCradle-princippet.

Vores C2C certificater

RHEINZINK har været certificeret efter "CradletoCradle"-kriterierne siden 2009. Denne certificering gælder for alle RHEINZINK tag- og facadeprodukter, inklusive det komplette tagafvandingssystem i overfladevarianterne RHEINZINK-CLASSIC og RHEINZINK-prePATINA. Hvert andet år gennemgås og revurderes produkternes klassifikationsstatus af EPEA.

Eksempel på C2C-certificeret arkitektur

Hotel Boat & Co, Holland, C2C certificeret

FOX Vakanties, Holland, C2C certificeret

C2C Demohus Groote Hoeven, Holland

Værdifuldt for evigt: Kiasma Museum er et førsteklasses eksempel

Upcycling i stedet for downcycling er mottoet for CradletoCradle-filosofien. Kiasma-museet viser, hvor godt dette kan opnås med RHEINZINK. Det berømte museum i Finlands hovedstad Helsinki er lige nu en RHEINZINK materialeressource for nye bygninger, der bygges i Sverige og Finland.

Kiasma, Museum for moderne kunst i Finland, blev designet af Steven Holl og realiseret i slutningen af ​​1990'erne. Desværre er der - grundet en defekt underkonstruktion nogle steder - opstået korrosion på beklædnings- materialet.

Museumsbygningent bliver i øjeblikket renoveret og får monteret en ny RHEINZINK titaniumzink beklædning. Men det af det gamle materiale, som stadig er intakt vil blive genanvendt.

Med dette projekt vil entreprenøren vise, hvor nemt det er at genanvende materialer, selv i stor skala, og dermed minimere CO²-aftrykket. Projektleder Pär Johansson er overbevist: "Brugen af ​​nye materialer er i øjeblikket ansvarlig for en stor del af klimabelastningen. Med dette projekt håber vi at få et bedre billede af, hvilke materialer der har genanvendelsespotentiale." Projektlederen ser zinkbeklædning som en god mulighed for byggeprojekter og for miljøet.

Se projektrapporten her

Partnerskab med Madaster

Den cirkulære økonomi er en tankegang, som virksomheden har identificeret som afgørende. Siden 2022 har RHEINZINK været Madaster Innovation Partner for at gøre det muligt for bygherrer at realisere cirkulære bygninger og fremme genanvendelse af materialer.

"Få materialer kan genanvendes så effektivt som titaniumzink. Kontinuerlig genanvendelse uden tab af kvalitet er en stor fordel i forhold til klima og bæredygtighed. Som materialeregister understøtter Madaster denne genanvendelsesproces ved transparent at præsentere produktet og dets vej fra montering til demontering" siger Dr. Patrick Bergmann, administrerende direktør for Madaster i Tyskland.

Om Madaster

Madaster er et materialeregister, der muliggør cirkulær anvendelse af produkter og materialer i byggebranchen. Online platformen gør det muligt for bygherrer og andre interessenter at opbevare, administrere, berige og dele data om deres ejendomme.

Udover at skabe "materialepas" på bygninger, muliggør Madaster økonomiske og cirkulære vurderinger, der understøtter forvaltning og bortskaffelse af ejendomme og genbrug af materialer og produkter.

Holdbart og genanvendeligt: Det er RHEINZINK