Certificeringer

RHEINZINK vokser med fremtidens kvalitet. Det bekræftes af de mange certificeringer, materialet er blevet tildelt. De dokumenterer, hvad arkitekter, håndværkere og bygherrer har set bekræftet i praksis i årtier. Intet materiale kan tilbyde mere sikkerhed. Bygninger over hele verden bygges med RHEINZINK titaniumzink's karismatiske udtryk.

IBU miljø produkt deklaration

Certificeringen af bygninger i henhold til ordninger er blevet en vigtig del af processen verden over. For at udregne den miljømæssige status anvender forskellige certificeringssystemer, f.x. DGNBLEED eller BREEAM, verificerede produktdata for bygningerne fra produktspecifikke deklarationer eller generelle databaser. Vi foretrækker transparens og reelle data og besidder derfor vores miljø-produktdeklarationer  (EPD'er) i henhold til ISO 14025, type III, og EN 15804 for vores produktlinjer RHEINZINK-CLASSIC og RHEINZINK-prePATINA.

Du finder også RHEINZINK's EPD'er på EPD Danmark HER 

C2C Cradle to Cradle certificering

RHEINZINK har været certificeret i henhold til kriterierne ”Cradle to Cradle” siden 2009. ”Cradle to Cradle” er baseret på den filosofi, at alle materialer uden kvalitetstab, inklusive deres reststoffer, igen kan bruges til at lave et nyt produkt, og dette indbefatter livscyklussen fra materialeudvinding til genanvendelse. I modsætning til betydningen af genanvendelse er grundlaget for ”Cradle to Cradle”, at et materiale får sine oprindelige værdier tilbage og kan anvendes til et produkt, der er af en mindst lige så god kvalitet (upcycling) i stedet for at blive anvendt på en anden, mindre værdifuld måde (downcycling) eller sågar må bortskaffes. 

Ved at stræbe efter at skabe dette tekniske og biologiske kredsløb undgås affaldsdannelse og belastning af miljøet. 

Vores tagdækninger og facadebeklædninger har modtaget statussen ”Bronze” fra Institut EPEA. ”Cradle to Cradle”-certificeringen dækker alle RHEINZINK tag- og facadeprodukter, inklusive det komplette tagafvandingssystem i overfladerne RHEINZINK-CLASSIC walzblank og RHEINZINK-prePATINA. EPEA kontrollerer kategoriseringsstatussen og udfører nye vurderinger hvert andet år. Certificeringen i henhold til kriterierne bag ”Cradle to Cradle” svarer til kravene til miljøvenlige handlinger i firmaet RHEINZINK. 

ISO miljøcertificeringer

RHEINZINK's miljøtiltag er blevet vurderet og certificeret af uvildige instanser.

Vi dokumenterer vores fokus på miljømæssige tiltag ved at anvende flere forskellige systemer - f.eks DIN ISO 14001 environmental management system, som er testet og certificeret af TÜV Rheinland og desuden har vi introduceret et certificeret energy management koncept ifølge DIN EN ISO 50001. Det er vores hensigt at spare på energi og ressourcer for at vores produkter har så lidt indvirkning på miljøet som muligt.

Overgår standardkravene – QUALITIY ZINC

RHEINZINK overgår langt kvalitetskriterierne opsat i EN 988 standarden, og vi er den eneste titanzinkproducent, som har opnået det højeste kvalitetsniveau med udmærkelsen QUALITY ZINC. I den forbindelse lader vi frivilligt vores produkter blive testet af den tyske kvalitetsmyndighed TÜV Rheinland i henhold til de strenge QUALITY ZINC-kriterier. Denne eksterne kontrol udføres fire gange om året af en ekspert fra TÜV Rheinland i form af uanmeldte besøg.

Beskyttelse mod electrosmog

Internationale Gesellschaft für Elektrosmogforschung (IGEF e.V.) har undersøgt afskærmningsegenskaberne bag RHEINZINK-produkterne. Resultatet: Over 99 % af den eksisterende elektromagnetiske stråling afskærmes i en tilstand med jordforbindelse.

REACH-forskrift EC/1907/2006

  • RHEINZINK-produkter er ikke registreringspligtige i forhold til REACH-forskriften, eftersom det drejer sig om produkter og ikke stoffer. Ifølge denne forskrift har vi kun pligt til at registrere indholdsstofferne via producenterne. 
  • Vores råmaterialeleverandører har allerede registreret de stoffer, der er indbefattet i REACH-forskriften. 

  • RHEINZINK-produkter indeholder ingen SVHC-stoffer i koncentrationer > 0,1 % og er dermed ikke registreringspligtige.

REACH-dokumentation