Pålidelighed

 • Vi indgår bindende aftaler, der ikke kan misforstås.
 • Herefter er det vores opgave at overholde disse løfter på den bedst mulige måde.
 • Sådan kan vi regne med hinanden.

Fairness

 • Vi forholder os fordomsfrit til andre menneskers ideer og meninger.
 • Vi lytter aktivt og lader andre mennesker tale ud.
 • Vi betragter situationen uafhængigt af personen.
 • På den måde udviser vi respekt for hinanden.

Engagement

 • Vi tager ansvaret for det, som vi gør, og for det, som vi har undladt at gøre.
 • Vi løser vores opgaver med selvsikkerhed.
 • Vi forsvarer vores arbejdsresultater - både de positive og de negative.
 • Således står vi ved vores adfærd hos RHEINZINK

Forandringsvillighed

 • Vi understøtter aktivt forandringsprocesser.
 • Vores omgivelser ændrer sig konstant. Derfor er vi åbne over for forandringer og identificerer aktivt forbedringsmulighederne.
 • Vi arbejder konstruktivt på at fremme forandringsprocesserne for at sikre vores fremtidige succes.