Tagdækning med systemer fra RHEINZINK

Fremtoning i bedste kvalitet og fremragende materialer

Overblik over RHEINZINK-tagdækningssystemerne

Stående dobbeltfals

Stående vinkelfals

Storruder

En tagdækning er enten påkrævet til et nybyggeri eller ved sanering af eksisterende bygninger. Som en vigtig bygningsdel opfylder taget naturligvis ikke kun et formål men er også iøjnefaldende som en synlig bygningsdel. Derfor udmærker vores tagdækningssystemer sig gennem mange forskellige egenskaber. Ud over en fremragende produktkvalitet, holdbarhed og sikkerhed tilbyder vores produkter ligeledes planlæggere og arkitekter mange forskellige muligheder for at finde en individuel, overordnet løsning ved hjælp af vores tagdækningssystemer. Disse systemløsninger muliggør ikke kun tagdækning men også integration af andre elementer såsom kvistvinduer, afdækninger og specielle mur- og gangafdækninger. 

Vores tagdækningssystemer er baseret på en innovativ og håndværksmæssig korrekt systemteknik, og dermed er også fastgørelsen grundigt gennemtænkt som en del af den samlede tagkonstruktion. 

En RHEINZINK-tagdækning holder, hvad den lover

Hvis du tilbyder et tag af titanzink, tilbyder du et produkt i en særligt god kvalitet. Sammenlignet med andre tagdækningssystemer udmærker systemerne af titanzink sig gennem følgende produktegenskaber: 

  • Et mere modstandsdygtigt og holdbart materiale
  • Intelligent monteringssystem
  • Tilpasning til individuelle bygningsforhold 

Eftersom både tage og dine kunders ønsker er meget forskellige, tilbyder RHEINZINK forskellige tagdækningssystemer. Herved står en passende og veludviklet systemløsning til rådighed for ethvert ønske og behov, som samtidig opfylder selv de strengeste krav. Du kan vælge mellem en tagdækning med stående dobbeltfalsstående vinkelfals eller storruder.

Stående dobbelt- og vinkelfals til tagdækning

Vores dobbelt- og vinkelfalssystemer er gennemtestede systemer, der tilbyder nem og hurtig montering og mange designmuligheder. En særlig fordel ved systemet med stående dobbeltfals er muligheden for også at anvende det til bygninger med en lille taghældningsvinkel. Systemet kan allerede anvendes fra en hældning på tre grader. Det stående vinkelfalssystem er derimod egnet til bygninger med en taghældning på 25 grader eller 35 grader i regioner med store mængder sne. Begge systemer har en attraktiv fremtoning. Arkitektoniske detaljer kan integreres helt uden problemer, og monteringen er økonomisk fornuftig på grund af den afstemte systemteknik. 

Storruder til tagdækning af tag med store overflader

Vores storruder er særligt velegnet som tagdækningssystem på tage med store overflader. Storruderne kan fås i forskellige størrelser og muliggør derved en økonomisk fornuftig inddækning og samtidig muligheden for at iscenesætte tagoverflader på en æstetisk tiltalende måde. Monteringen foretages horisontalt eller diagonalt, og de enkelte elementer kan tilpasses til eksisterende bygningsgeometrier helt uden problemer. Alt afhængigt af underkonstruktionen er anvendelsen af storruder mulig ved tilpasning til en egnet underkonstruktion fra en taghældning på 10°. 

RHEINZINK er ikke kun leverandør

RHEINZINK leverer fremragende systemløsninger til tag og facade, og samtidig lægger vi stor vægt på service og information. Du kan til enhver tid downloade vigtige informationer om vores tagsystemer og andre løsninger. Vores team besvarer altid gerne generelle spørgsmål og forespørgsler angående specielle ønsker via telefon eller e-mail. Herudover kan du lære vores produkter at kende hos vores forhandlere eller hos en professionel håndværker i nærheden af dig. Målet er at gøre dit planlægningsarbejde så nemt for dig som muligt og at hjælpe dig med at tilfredsstille dine kunder ved hjælp af overbevisende løsninger.

Kontakt os