Fra zink til RHEINZINK

Serien 'Fra zink til RHEINZINK' begynder med en lille introduktion til grundstoffet zink, som er meget alsidigt – og ikke kun godt for vores helbred. Zink omgiver os overalt i hverdagen og har været anvendt som byggemateriale i mere end to århundreder. Her kan du finde ud af hvordan zink bearbejdes, hvor energieffektivt materialet er - og meget mere.

Zink - et alsidigt grundstof

Som sporstof er zink afgørende for menneskers sundhed, ligesom vækst og sårheling påvirkes positivt af zink. Frem for alt spiller zinken en rolle i vores immunsystem, hvor den har en positiv indvirkning - især om vinteren.
Desuden omgiver zink os overalt i hverdagen: fra medicin og tekstiler til bilkomponenter, galvaniserede gelændere - og ikke mindst tagrender, facade- eller tagbeklædning, fremstillet af RHEINZINK.

 

Del 1: RÅSTOFFERNE

Zink er blevet anvendt som byggemateriale i mere end 200 år - og titaniumzink er den moderne version af dette naturlige metal. RHEINZINK er en legering, der består af finzink og en meget lille andel titanium og kobber.

Finzink og titanium stammer fra en række forskellige oprindelseslande, såsom de skandinaviske lande, Spanien, Belgien samt Tyskland – og en sjælden gang fra Mexico eller Peru. Kobberet er genbrugsmateriale fra skrot. Legeringstilsætningsstoffer er vigtige for patina-farven og de specielle materialetekniske egenskaber.

Legeringssammensætningen giver ikke blot materialet den nødvendige styrke, men betyder også, at det bliver formbart. Disse sammensæt- ninger gør, at man kan mestre komplicerede detaljer og eksempelvis realisere enhver tagform.

RHEINZINK titaniumzink repræsenterer - hvad enten det anvendes til tag, facade eller tagafvanding - en opgradering for hele bygningens udtryk og levetid. Det samme gælder naturligvis, hvis man anvender RHEINZINK til eksempelvis sternbeklædning, murkroner, kviste, gavle eller skorstene.

Genbrug

RHEINZINK titaniumzink kan genbruges 100%.
Den beskyttende patina, der dannes på zinkoverfladen over tid, sikrer en enorm lang levetid. Talrige historiske bygninger beviser, at zinktage - selv efter 200 år - er helt intakte, og dette uden nogen særlig vedlige- holdelsesindsats.

Del 2: Forlegeringen

Produktionen

Fremstillingen af ​​RHEINZINK titaniumzink består af flere trin, der udføres i produktionen på fabrikken i Datteln, Tyskland:

  • Forlegeringen
  • Smelte-støbe-valse processen
  • Forpatineringsprocessen
  • Forarbejdningen

Det første trin er: Forlegeringen.

Forlegeringen

Fabrikkens område for forlegering har kun adgang for faglærte med præcise instruktioner og specielt beskyttelsesudstyr, da det i ordets bogstavligste forstand bliver varmt her!

Ved en temperatur på næsten 800 °C fremstilles såkaldte "forlegerede blokke” af finzink, titanium og kobber i en smelteovn med en kapacitet på to tons. Disse ”blokke” indeholder mange gange titanium- og kobberindholdet for den endelige legering.

Nu bliver det varmt!

Hvad præcist er en forlegering?
Det er en legering, der ikke anvendes til fremstilling af et slutprodukt, men tilsættes et smeltet metal. Forlegeringen understøtter processen med metalbinding. For eksempel gør flere forskellige ​​smeltepunkter det meget vanskeligt at forbinde de forskellige metaller til den færdige legering. Således har alle tre legeringskomponenter - som kræves til at fremstille RHEINZINK - forskellige smeltepunkter: zink 418 °C; kobber 1.083 °C; titanium: 1.670 °C.

De forlegerede ”blokke” tilsættes senere finzinken i et bestemt forhold i den store smelteovn, hvor en temperatur på "kun" ca. 550 °C kræves til smeltning.

Del 3: SMELTE-STØBE-VALSE PROCESSEN

Smelte-støbe-valse processen

RHEINZINKs produktionsanlæg i Datteln, Tyskland har en helt speciel funktion – det er nemlig den eneste kontinuerlige smelte-støbe-valse produktionslinje i verden!

I 1960'erne spillede RHEINZINKs ingeniører en vigtig rolle i udviklingen af ​​denne patenterede produktionslinje, som erstattede den traditionelle og langt mindre effektive produktionsproces. Til forskel fra andre producenter, produceres den specielle RHEINZINK-legering i én kontinuerlig proces, fra smeltning og til valsning til coils med zink i forkellige godstykkelser.

Det første trin er smeltningen, hvor ovnen – ved en temperatur på 550 °C – smelter forlegeringsblokke sammen med finzinkblokke og/eller retur-zinkskrot, hvormed den endelige RHEINZINK-legering opstår. Den flydende legering indføres nu i støbemaskinen - en af produktionsprocessens kerneområder. Her sikrer teknologien, at produktet bliver ensartet – og vigtigst af alt – i en fejlfri materialekvalitet.

Cirkulerende kølevand sikrer, at RHEINZINK-legeringen køles ned til under smeltepunktet, hvormed en solid ”støbestang” skabes.

RHEINZINK metoden

Herefter føres den videre til fem valse på række. Efterhånden som ”støbestangen” – med en tykkelse på 15 millimeter - passerer de fem valse, reduceres tykkelsen, så den til sidst bliver en bane med en tykkelse på 0,5-2,0 mm. Den færdigvalsede RHEINZINK-bane rulles derefter op i coils på 20 tons – såkaldte stor-coils.
Forvandlingen sker i én kontinuerlig proces, som ikke tillader stop.
De stadig varme stor-coils (på ca. 140 °C), bliver herefter opbevaret for nedkøling til rumtemperatur i mindst to dage.

Del 4: Forpatineringsprocessen

RHEINZINK-materialet fremstilles i én kontinuerlig proces, og i slutningen af processen rulles zinken op til gigantiske coils, hvor overfladen fremstår skinnende og med et sølvfarvet udseende. Det er nu overfladen RHEINZINK walzblank, som du finder i vores RHEINZINK CLASSIC produktlinje. Over tid danner denne overflade et matgråt beskyttende lag - den såkaldte patina.

Da processen med patina-dannelse er uregelmæssig, har den undertiden et ujævnt udseende, og eksterne faktorer, som eksempelvis regn, påvirker patina-dannelsens hastighed. Derfor vil RHEINZINK walzblank - hvis det monteres i et hjørne af en bygning beskyttet mod regn - naturligt udvikle sit patina-lag langsommere end en tagflade på den samme bygning.

Det kan sammenlignes med træ. Bordpladen på et havebord ændrer normalt hurtigere farve end bordbenene. Den forsinkede patina-dannelse er ikke en ulempe - det er en naturlig proces, men mange arkitekter og bygherrer foretrækker et ensartet udseende lige fra starten. Det er her, vores forpatinering spiller ind.

Siden 1980'erne har vi leveret forpatinerede overflader. Det, vi taler om her, er vores nuværende prePATINA produktsortiment i overflade- varianterne, blaugrau og schiefergrau. Det beskyttende lag - dvs. patinaen - dannes i vores forpatinerings-proces i produktionen. Den naturlige overflade - der er karakteristisk for dannelsen af ​​den livslange beskyttende patina under forskellige miljøpåvirkninger - bevares derved. Denne proces er unik verden over. Andre zink-overflader på markedet er enten belagte eller malede/lakerede og har derfor ikke længere en 100% naturlig overflade. Den beskyttende effekt af den naturlige patina-dannelse er derfor ikke længere til stede.

I vores forpatineringsproces bejdses overfladen på den naturlige, walzblanke zink fra de gigantiske coils, hvorefter den renses og skylles. Om den forpatinerede overflade bliver blaugrau eller schiefergrau, afhænger af den originale legering. For det schiefergrau materiale er kobberindholdet eksempelvis højere.
Hele proceduren finder sted i en lukket, kontinuerlig bejdsningsproces, der opfylder de højeste miljøkrav. Der tages mange foranstaltninger, som er langt strengere end de nuværende officielle miljøbeskyttelsesforskrifter: Blandt andet omdanner et dialysesystem det afrensede materiale til en genanvendelig syre, hvilket drastisk begrænser det samlede syrebehov. Derudover anvendes et avanceret system til at rense udsugningsluften, og selv det resterende "zinkslam" genbruges.

 

Del 5: Zinkens videre forarbejdning

Gigantiske coils med en vægt på imponerende ca. 20 tons, er naturligvis ikke håndterbare i den videre forarbejdning af zinken. I den proces, hvor zinken skæres i længden og deles til mindre coils og plader, gennemgår den også en styrke-, folde- og udretningsproces. Hermed fjernes de spændinger fra materialet, der skabes i forbindelse med oprulningsprocessen. Resultatet er et bølgereduceret materiale med lige kanter.

Frem til dette trin i produktionen fremstilles RHEINZINK halvfabrikata på fabrikken -  dvs. coils og plader, som håndværkerne selv kan behandle videre til færdige produkter.

Naturligvis har RHEINZINK også et bredt produktsortiment af færdigproducerede produkter, som blandt andet inkluderer produkter til  tagafvanding samt beklædning til tage og facader.

Dette er grunden til, at en stor del af de producerede coils og plader fortsætter deres vej i produktionsanlægget, hvor de efterfølgende sendes forbi såvel automatiserede- som manuelle processer. Tagrender produceres eksempelvis fuldautomatisk, bundtes og pakkes derefter på paller. På imponerende vis bøjer rørbøjningsmaskinen et langt lige rør til et bugtet, slangelignende rør. Herefter skæres det bugtede rør i lige store stykker, og skaber dermed individuelle rørbøjninger. I et andet produktområde er arbejdet manuelt, hvor en medarbejder lodder og forbinder komponenter til tagafvanding. Her fremstilles mere end 500 forskellige dele med forskellige diameter-mål og i forskellige overfladevarianter.

Små coils produceres også i denne afdeling, hvor de også forberedes til transport. Efter færdiggørelse og emballering overføres alle produkter til logistiklageret, hvorfra de leveres til kunderne i hele verden.

Del 6: RHEINZINKs historie

Siden RHEINZINKs fabrik i Datteln, Tyskland, blev grundlagt i 1967, har den gennemgået en enorm udvikling på alle områder.

Nogle af milepælene - ud over opførelsen af ​​valseværket - er helt sikkert i begyndelsen af 1970'erne, hvor de første skridt blev taget til videreforarbejdning af zinken, idriftsættelsen af det første forpatineringsanlæg i slutningen af ​​1980'erne og den successive videreudvikling af kontorlokaler, lager- og produktionshaller i slutningen af ​​1990'erne og i 2000'erne.

I 2006 blev forpatineringshallen åbnet i sin nuværende form og i øjeblikket færdiggøres et nyt coil-lager i fabrikslokalerne.

Del 7: Vigtigheden af tagafvanding

Der er mange forskellige krav til både nye og renoverede bygninger. Kravene inkluderer montering af et tagafvandingssystem, som sikkert dræner regnvand og beskytter bygningen.

RHEINZINK er specialist indenfor tagrender, nedløbsrør og en række tilbehør produceret af titaniumzink. Renderne fås i forskellige udgaver: halvrund, kvartrund eller firkantet. De udgør både en funktionel og en visuel tiltalende løsning til forskellige bygningstyper.

Ser man nærmere på tagrendeprodukterne, afslører en prægning deres oprindelse. Tagrender, nedløbsrør og selv endebunde er præget med et lille RHEINZINK-logo.

Et hurtigt overblik over fordelene ved et RHEINZINK-tagafvandingssystem: stor pasnøjagtighed giver sikker tagafvanding og monteringen er nem og omkostningseffektiv, ligesom RHEINZINK titaniumzink er både kvalitets- og miljø.certificeret. 

Mere om RHEINZINK tagafvanding her

Del 8: Arkitektoniske detaljer

Arkitektoniske detaljer er elementer, der beriger en bygnings arkitektoniske udtryk. Et overordnet homogent udtryk kan i sidste ende kun opnås, hvis disse detaljer harmoniserer med facader eller tagelementer.

 

Supplemet med stil

Som et ideelt supplement inkluderer RHEINZINK-produktsortimentet derfor en række facadedetaljer og arkitektoniske elementer, som planlæggere eller arkitekter kan anvende til stilfuldt at indarbejde i visse dele af en bygning i et overordnet koncept - som eksempelvis kvist- og gavlbeklædning, stern- eller skorstensbeklædning.

Pålidelig og unik

Der findes produkter til flere arkitektoniske udfordringer i RHIENZINK-serien. RHEINZINK-inddækninger og beklædninger beskytter kritiske bygningsdele, samtidig med at de imponerer med deres holdbarhed, og tilføjer bygningen noget ekstra. Desuden kan de også tilpasses til at imødekomme individuelle krav.

Mere om arkitektoniske detaljer her

Del 9: Facadebeklædning

En facade er et arkitektonisk designelement, der ofte definerer en bygnings udtryk. Den skaber dog ikke kun det visuelle udtryk, men har også andre vigtige funktioner. For eksempel beskytter den bygningen mod vejr og miljøpåvirkninger, samt beboerne for støj.

Forskellige facadesystemer

Der er forskellige facadesystemer, som giver bygningskroppen et unikt udtryk. Foretrækkes et udtryk med fokus på det klassiske og håndværksmæssige, er montering med stående vinkel-  eller dobbeltfals et godt valg, mens panel- eller rudebeklædninger giver rum for at skabe unikke løsninger med et rent og enkelt udtryk - mulighederne er mange.

Mere om RHEINZINK facadesystemer her

Appellerende overflader

Facadesystemerne fås i forskellige overflader afhængigt af det respektive system. RHEINZINK facadebeklædninger ses på administrative bygninger, offentlige faciliteter samt private hjem. Fordelene: næsten ingen vedligeholdelse, lang levetid og simpelthen et visuelt højdepunkt.

Bliv inspireret af bygninger med RHEINZINK facadesystemer her

 


 

Del 10: Tagbeklædning

Det behøver ikke altid at være den klassiske tagsten. En tagbeklædning i zink er et attraktivt alternativ, da den er let, lækagesikker og ikke-brændbar. RHEINZINK har løsninger til tage, der er vejrbestandige, holdbare og har et meget appellerende udtryk.

Mere om RHEINZINK tagbeklædning her

 

Fordele ved titaniumzink

Materialet titaniumzink har den fordel, at det er let at forme, hvormed kurver og forskellige tag-geometrier bliver muligt. Derfor kan RHEINZINK også anvendes til beklædninger på hele bygningen. Takket være de forskellige RHEINZINK overflader: CLASSIC, prePATINA, artCOLOR, GRANUM og PRISMO vil det være det rigtige tag- og facademateriale, da det dækker enhver byggestil og smag.

Del 11: RHEINZINK overfladelinjer

En af vores kernekompetencer er udvikling af innovative produkter af høj kvalitet. Den omfattende viden og kreativitet hos vores udviklingsteam, de nyeste tendenser inden for teknologi & design samt vores kunders behov, er faktorer, der i sidste ende fører fra en idé til et produkt.
Den omfattende RHEINZINK-produktverden med første klasses overflader: prePATINA, CLASSIC, GRANUM og PRISMO, fås i mange farver og versioner, og er velegnede til en lang række formål.

Holdbare og effektive

RHEINZINK-CLASSIC og RHEINZINK-prePATINA er overflader af høj kvalitet, der over tid danner en beskyttende patina. Overfladerene i disse produktlinjer er udstyret med en naturlig selv-helende effekt, og garanterer en lang og vedligeholdelsesfri levetid. RHEINZINK-artCOLOR er kendetegnet ved en PVDF-belægning af høj kvalitet, som er UV-resistent. Serien omfatter syv fantastiske farvenuancer, men andre farver kan produceres ved forespørgsel.

Puristisk og naturlig

GRANUM skiller sig ud med sit matte og puristiske udtryk. Den fosfaterede belægning er holdbar, vejrbestandig og danner den naturlige, beskyttende patina efter montering. Selv med den farvede, lakerede overflade PRISMO forbliver den typiske zinkstruktur synlig. Denne produktlinje indeholder et udvalg af seks flotte farver, inspireret af naturen.