Bliv klog på fakta omkring zink

Hos RHEINZINK går vi meget op i cirkularitet og vi ønsker at efterlade et minimalt aftryk på vores omgivelser. Derfor følger vi med i myndighedernes løbende vurdering af kemiske stoffers påvirkning på grundvand, jorden og overfladevand – vi er naturligvis interesserede i zinks påvirkning af disse. 

Herunder kan du læse de nyeste vurderinger af zinks påvirkning på miljøet.

Zink er et livsvigtigt stof

Vidste du, at zink er et livsvigtigt stof for kroppen? Vores hud, hår og immunsystem kan ikke fungere uden zink. En voksen person har brug for ca. 10-15 milligram zink pr. dag. Zink forekommer ligeledes som et naturligt element i planter, dyr, vand og jord. Jordskorpen indeholder helt naturligt ca. 70 mg/kg zink.

Zink og grundvand

At anvende zink som tagbeklædning eller tagafvanding anses ikke som en risiko for forurening af det danske grundvand – dette gælder også, når der afvandes ned i faskine. 

Der er dog forskellige opfattelser omkring zinks påvirkning af grundvand. Som producent tager vi ansvar for at bidrage med fakta til myndighedernes vurdering af eksempelvis udvaskning af zink fra bygningsoverflader. I Miljøministeriets rapport fra 2010: ”KEMISKE STOFFER, Vurdering af stoffer i forhold til farlighed i grundvandet” fastslås følgende: 

Det vurderes med baggrund i mobiliteten af zink, at zink almindeligvis kun vil udgøre en mindre risiko i forhold til nedsivning til grundvandet.”
(Miljøministeriet, ”KEMISKE STOFFER, Vurdering af stoffer i forhold til farlighed i grundvandet", 2010, side 50) 

Læs hele rapporten fra Miljøministeriet her.

Heller ikke afløbskoncentration af zink fra faskine anses for at udgøre en risiko ift. grundvandsforurening. (Københavns Kommune, ”Nedsivning af tagvand: Fjernelse af kontaminanter fra tage og tagbelægninger”, 2016, side 8) 

Læs hele rapporten fra Københavns Kommunes her.

 

Zink og jordforurening

Når det kommer til jordforurening vurderer Københavns Kommunes rapport, at:

Akkumulering af zink i faskiner kan udgøre en risiko ift. jordforurening. Særligt hvis zink akkumuleres i eller umiddelbart under faskiner.
(Københavns Kommune, ”Nedsivning af tagvand: Fjernelse af kontaminanter fra tage og tagbelægninger”, 2016, side 8).

Læs hele rapporten fra Københavns Kommunes her.

Mængden af Zink i jorden (300 mg/kg efter 30 års ophobning) er dog så lille, at indtaget af 40-50 gram jord blot ville svare til at et menneske fik dækket sit daglige zinkbehov – svarende til det zink vi får via den daglige vitaminpille.  

Zink er et vitalt næringsstof for både mennesker, dyr og planter og som andre vitale næringsstoffer er det nødvendigt for organismen for at den kan fungere ordentligt.  

 

 

Zink og overfladevand

Zink bliver også undersøgt som et forurenende element i overfladevand i danske vandmiljøer.  

I en rapport fra Aarhus Universitet konstateres det at:

...der i cirka 25 % af de undersøgte vandløb er målt biotilgængelige zinkkoncentrationer, som overskrider det gældende miljøkvalitetskrav.
(Aarhus Universitet, ”ZINK OG KOBBER I VANDMILJØET, Kilder, forekomst og den miljømæssige betydning”, 2018) 

 

Samme rapport konstaterer følgende:  

Der må formodes, at tab af zink og kobber fra landbrugsjorder udgør en væsentlig kilde til forekomsten i det danske vandmiljø. Rapporten viser, at langt den største kilde (80-90%) til zink og kobber i de danske jorde stammer fra landbruget primært gennem tilførsel med svinegylle.”  
(Aarhus Universitet, ”ZINK OG KOBBER I VANDMILJØET, Kilder, forekomst og den miljømæssige betydning”, 2018) 

Læs hele rapporten fra Aarhus Universitet her.