RHEINZINK – særlige emner

Som eksperter inden for titanzink til tag- og facadesystemer, samt tagafvanding, kan vi tilbyde dig hjælp og rådgivning inden for en lang række særlige emner. 

Sanering og fredning

Mange epoker er kendetegnet ved nogle helt særlige byggestile, karakteristika og særpræg. Især bygninger fungerer som stille vidner om tidligere tider, og de repræsenterer en kulturarv fra et samfund, som er værd at bevare. Som erfaren producent har RHEINZINK stor erfaring med disse udfordringer, og vi kan producere individuelle og skræddersyede produkter i vores sædvanlige, høje kvalitet. 

Detaljer om sanering

Detaljer om fredning

Cirkulært byggeri

RHEINZINK fokuserer på at indgå i cirkulært byggeri  

Læs mere om byggeri