Fredning: Historisk bygning med zinktag

Fornyelse af det overdimensionerede kuppeltag på hovedbygningen i den botaniske have ”Flora” i Køln

I Europa blev zink først anerkendt som et metal i starten af det 17. århundrede, men herefter blev det hurtigt populært i den lokale arkitektur. 1900-tallets mest betydningsfulde tyske arkitekt, Karl Friedrich Schinkel, anvendte zink til afdækninger, inddækninger, ornamenter og tagdækninger. 

Sidenhen blev mange historiske bygninger konstrueret med zinktage, som har opfyldt deres optiske og tekniske funktion uden vedligeholdelse i mange årtier. Nu er tiden kommet til at sanere dem under hensyntagen til fredningslovgivningen. 

Zink skal forblive zink

I dag står mange billige tagdækningsmaterialer til rådighed, som med deres kunstige belægninger i et stykke tid ligner ”zink", men som har en dårligere miljømæssig status og på længere sigt viser sig at være den dyre løsning. 

I lighed med mange andre saneringer af fredede objekter blev det derfor bestemt, at ”Flora” i Køln, som det cirka 150 år gamle glaspalads nu kaldes, og som udgør hjertet i den botaniske have i Køln, ligeledes skulle have et nyt, ægte zinktag. 

Den oprindelige bygningskonstruktion bestod af glas og jern. Efter ødelæggelsen under 2. verdenskrig havde man ikke råd til at renkonstruere bygningen i dens oprindelige form. I stedet fik ”Flora” et praktisk tegltag, og stedet blev sidst brugt til at afholde banketter. 

Genopbygning i henhold til et historisk forbillede

For cirka ti år siden måtte anvendelsen af bygningen stoppes på grund af store mangler i byggesubstansen. Fem år senere, i sommeren 2011, begyndte de komplicerede saneringsarbejder på den fredede bygning. Denne gang skulle bygningens oprindelige karakter genskabes, og bygningen skulle være mere end blot praktisk. Genoprettelsen af det oprindelige, imponerende tøndetag var ligeledes med i planlægningen. For at skabe et passende optisk udtryk valgte arkitektfirmaet K+H Architekten fra Stuttgart et zinktag med stående false. 

Et firma fik til opgave at udføre det omfattende arbejde på det cirka 1.400 m² store tøndetag, men ved udgangen af den planlagte byggeperiode havde firmaet mistet overblikket og kontrollen over den komplekse saneringsopgave. En skønsmand konkluderede, at byggeriet var foregået meget langsomt og med mange alvorlige fejl. Kontrakten med det pågældende firma blev straks annulleret. Der var brug for et andet firma. Under den næste udlicitering vandt tagdækningsfirmaet Axel Ragas fra Bergisch Gladbach ordren og genoptog herefter saneringsarbejdet på tøndetaget.

Konstruktionen af tøndetaget blev planlagt med en komplet lægning af ståltrapezprofiler som underlag. Herefter fulgte en dampspærre med bitumenplader. De runde overflader blev isoleret med en 200 mm tyk stenuldsplade. Efter isoleringen fulgte et diffusionsåbent, selvklæbende underlag.

Oprindeligt var det planlagt at bruge en titanzinkdækning med stående fals i gennemgående baner fra tagrende til tagryg. Tagdækningsmester Axel Ragas havde tre gode grunde til at anbefale en fire- og tredeling af banerne: Det historiske udtryk, den problemløse transport og nemmere installation. Denne anbefaling blev implementeret, og man anvendte 0,8 mm tyk, RHEINZINK CLASSIC walzblank som materiale. Valget faldt på den walzblanke variant for at tilføje et levende udtryk til bygningens tag. Hos denne walzblanke variant foregår patinadannelsen nemlig uensartet og blandt andet afhængigt af regnhyppighed og placering i forhold til verdenshjørnerne. 

Særlig fastgørelse af taget med stående false

Banerne blev fastgjort ved hjælp af et optimeret og testet haftesystem fra producenten RHEINZINK. Med dette haftesystem sikres håndværkerne en permanent fastgørelsesfunktion, der kan beregnes helt præcist på baggrund af systemets definerede, statiske egenskaber. Det muliggør større hafteafstande og dermed hurtigere arbejdsprocesser, som kan fremmes endnu mere gennem anvendelse af  magasinskruemaskineer. Fastgørelsen kan ske med hafter som iskrues med en dertil udviklet CLIPFIX-magasinskruemaskine, hvis batteri muliggør fleksibel installation uden brug af den ellers så typiske trykluftslange. Hver hafte placeres helt præcist og tidsbesparende med to skruer fra magasinet, uden at haften rykker sig eller deformeres. 

Nye detaljer på stedet

Der var yderligere detaljer, der skulle overholdes inden for rammerne af saneringen, herunder brandbeskyttelseskravene til hallerne, inklusive røgudsugningsanlægget i tøndetaget. Denne optiske skæring, som ikke fandtes i den oprindelige bygning, skulle omhyggeligt integreres i tagoverfladen. Håndværkerne lavede en minimal forhøjning på taget. Til det formål blev hovedtagets stående fals forlænget i linje med brandbeskyttelsessystemet. Herved kan man ikke se selve skæringen. Afvandingen af bygningen skulle ligeledes planlægges med omhu. Fredningsmyndighederne krævede, at afvandingssystemet skulle designes så diskret som muligt. Eftersom beholdere eller buer ikke kunne anvendes, måtte håndværkerne lave hvert enkelt forgreningsstykke i nedløbsrørene ud af mange små elementer. Afdækninger og vindueskarme blev ligeledes produceret af samme materiale som tagdækningen. I den forbindelse brugte man materiale med en tykkelse på 1,0 mm. 

Ved hjælp af en sanering af zinktaget med fokus på detaljerne kan ”Flora” i Køln nu bevares i mange kommende generationer. Som et vidnesbyrd om vores historie og kultur fra det 19. århundrede troner ”Flora” nu over den botaniske have i yderligere 150 år. 

Vellykket sanering af fredede bygninger

Vi ved, at man skal overholde nogle meget strenge regler, når man vil sanere et fredet objekt. Det gode ved det er, at mange fredningsmyndigheder kræver et højt præcisionsniveau. Man skal for eksempel sørge for at bevare også de mindre elementer i objekter, som netop gør objektet så specielt. Et godt eksempel på dette er typiske arkitektoniske detaljer, såsom gelændere, beklædninger, gesimser og lignende elementer, som adskiller sig meget fra hinanden fra epoke til epoke. Hvis en bygning er meget gammel, er det tit svært at finde produkter, der svarer til de produkter, der blev brugt til den oprindelige konstruktion. 

Ofte produceres disse produkter ikke længere men er blevet erstattet af mere innovative produkter. For at kunne opfylde myndighedernes krav er der behov for præcise efterligningsprodukter. 

Mange arkitektoniske detaljer fra RHEINZINK kan tilpasses til individuelle krav, uden at de bliver alt for dyre. Som erfaren producent har RHEINZINK stor erfaring med disse udfordringer, og vi kan producere individuelle og skræddersyede produkter i vores sædvanlige, høje kvalitet. Eftersom hver bygning og ethvert element i det fredede objekt er individuelt, anbefaler vi dig en gratis og uforpligtende samtale med os. I en personlig samtale finder vores kompetente medarbejdere hurtigt ud af, om vi kan opfylde dine ønsker. 

Hvis du har spørgsmål om pleje af fredede bygninger, er du velkommen til at kontakte vores fagpersonale. 

Individuel rådgivning