Kolofon

Publisher:

RHEINZINK Danmark A/S
Sintrupvej 50
8220 Brabrand
Danmark

Tel.: +45 87 45 15 45
Fax: +45 87 45 16 65
Mail: info[at]rheinzink.dk

Momsnummer: DK 20283572

 

Indhold på RHEINZINK Danmark A/S hjemmesiden

RHEINZINK Danmark A/S (”RHEINZINK”) sælger og leverer udelukkende produkter til specialiserede erhvervsdrivende grossister/forhandlere.

Indholdet på RHEINZINKs hjemmeside (www.rheinzink.dk) er generelle oplysninger om vores produkter. Indholdet opdateres løbende med største omhu, men RHEINZINK påtager sig intet ansvar for, at indholdet på hjemmesiden er korrekt, opdateret, fuldstændigt eller løbende tilgængeligt.

RHEINZINK giver udelukkende bindende informationer, forklaringer og anbefalinger om vores produkter eller anvendelse heraf i forbindelse med personlig og individuel kommunikation om et produkt eller en konkret anvendelse af et produkt.

RHEINZINK påtager sig intet ansvar for eventuelle eksterne links til tredjepartswebsteder der henvises til på hjemmesiden eller indholdet på sådanne tredjepartswebsteder.

REHINZINKs immaterielle rettigheder på hjemmesiden

Indholdet på RHEINZINKs hjemmeside er beskyttet af ophavsret. Alt indhold (billeder, mærker, logoer, produktspecifikationer, andre data m.v.) må kun kopieres, bruges eller anvendes efter forudgående skriftlig aftale med RHEINZINK.

Det er alene tilladt, efter forudgående henvendelse, at linke/forbinde fra tredjepartswebsteder til RHEINZINKs hjemmeside, hvis ingen rettigheder tilhørende RHEINZINK krænkes, og RHEINZINK ikke i øvrigt har indsigelser mod tredjepartswebstedet der linkes/forbindes fra.

RHEINZINK forbeholder sig retten til, til enhver tid at frasige sig at der linkes/forbindes til hjemmesiden og at bringe linket/forbindelsen til RHEINZINKs hjemmeside til ophør. 

Enhver brug af RHEINZINKs varemærkerettigheder må udelukkende ske til fordel for RHEINZINK og al brug skal ske efter forudgående skriftlig aftale med RHEINZINK.

RHEINZINK forbeholder sig retten til med øjeblikkelig virkning, og efter eget skøn (der ikke behøver at være sagligt eller begrundet), at tilbagekalde eller opsige en tidligere aftale eller tilladelse til at anvende RHEINZINKs varemærker og RHEINZINK forbeholder sig ret til at gøre indsigelse mod enhver brug eller misbrug af RHEINZINKs varemærker.

RHEINZINKs varemærkerettigheder omfatter blandt andet ordmærkerne ”RHEINZINK”, ”VAPOZINC”, ”AIR-Z”, ”CLIPFIX”, ”RHEINZINK-prePATINA”, ”RHEINZINK-CLASSIC”, ”RHEINZINK-GRANUM” og ”RHEINZINK-PRISMO”, ligesom RHEINZINK har flere registrerede figurvaremærkerettigheder.

Tredjeparter må på ingen måde kræve ejerskabsrettigheder til RHEINZINKs varemærkerettigheder eller kendetegn der til forveksling ligner eller minder om RHEINZINK varemærkerettigheder og/eller kendetegn.

Herudover må tredjeparter på ingen måde anvende RHEINZINKs varemærker og kendetegn som varemærke, firmanavn, firmabetegnelse, domænenavn, socialt medie profilnavn eller på anden vis.

 

Rådgivning og ansvar for oplysninger i brochurer, vejledninger m.v.

RHEINZINK ønsker at give sine kunder nyttig information om vores produkter i vores brochurer, vejledninger og på vores hjemmeside samt at give vores kunder ekspertrådgivning om brug af vores produkter til tagdækning, beklædning og afløb af regnvand.

RHEINZINK tager hensyn til den nuværende teknologiske udvikling inden for byggeservicesektoren, produktudvikling og forskning, når RHEINZINK udarbejder tekniske anbefalinger. Udtalelser eller anbefalinger af denne art beskriver mulige anvendelser af vores produkter i standardtilfælde og i overensstemmelse med det europæiske klima, især det europæiske fastlandsklima. Det er i sagens natur umuligt at tage højde for alle mulige klimazoner og foretage individuelle analyser som dækker alle tilfælde og situationer. Tekniske anbefalinger fra RHEINZINK kan derfor ikke erstatte rådgivning eller arbejde fra den de facto eller de jure projektledende af et byggeprojekt, som er blevet udtænkt og udført af den bestilte virksomhed i overensstemmelse med specifikke lokale krav, aktuelle standarder, anbefalinger og bedste praksis. Levering af disse dokumenter (brochurer, vejledninger, oplysninger på hjemmeside m.v.) fra RHEINZINK medfører derfor ikke noget civilretligt ansvar for RHEINZINK og kan ikke føre til juridisk tilkendelse af skadeserstatning eller andre krav af nogen art fra brugeren eller slutbrugerens side. RHEINZINK vejleder udelukkende om egne produkter og påtager sig ved informationerne på hjemmesiden og øvrig vejledning intet rådgiveransvar. Det er eneansvaret for den sælgende, den projekterende eller den udførende entreprenør, at sikre, at RHEINZINKs produkter og systemer er egnede til bygningens type og funktion og er kompatible med andre anvendte produkter og teknologier samt det lokale klima.

Copyright © 2023 RHEINZINK GmbH & Co. KG / RHEINZINK Danmark A/S

Alle rettigheder forbeholdes