FAQs

Her får du svar på forskellige spørgsmål om vores RHEINZINK-materiale og om zink generelt.

HVORDAN HAR RHEINZINK FOKUS PÅ MILJØET?

RHEINZINK er et naturligt materiale, der produceres på basis af zink. Materialet har en naturlig overflade, der udvikler patina, og denne patina gør, at materialet er vedligeholdelsesfrit i op til flere generationer. RHEINZINK kan genbruges 100 %  og herrudover kræver materialet en meget lille mængde energi i forbindelse med produktionen.

KRÆVET ENERGIMÆNGDE TIL PRODUKTIONEN AF RHEINZINK?

RHEINZINK har en god energibalance. Materialet produceres med et relativt lavt energiforbrug - specielt grundet andelen af genbrugszink anvendt i nye RHEINZINK produkter.

Mere om produktionen

HVOR LÆNGE KAN EN RHEINZINK-TAGDÆKNING ANVENDES?

Aktuelle undersøgelser omkring holdbarheden af tagdækninger og facadebeklædninger fra RHEINZINK viser, at den tekniske levetid er ca. 75 år. For at kunne opnå dette skal tagkonstruktionen udføres i henhold til de aktuelle konstruktionskrav, og den skal udføres korrekt af en specialist.

LEVETIDEN PÅ TAGAFVANDINGSSYSTEMER FRA RHEINZINK?

I årenes løb ophobes mange forskellige substanser i et tagafvandingssystem, og nogle af dem belaster materialet og påvirker levetiden negativt. I henhold til aktuelle undersøgelser er den gennemsnitlige levetid ca. 40 år, og dette tal er baseret på miljøforholdene for ca. 20 år siden, som var meget værre, end de er nu.

BLIVER RHEINZINK-MATERIALE GENBRUGT?

RHEINZINK-materialer, som fjernes efter produkters levetid, kan genbruges næsten 100 % i metalskrotbranchen, og denne lukkede materialecyklus har fungeret godt i lang tid. I dag genbruges mere end 90 % af materialet. En af årsagerne er den høje restmaterialeværdi på op til 55-60 % af den oprindelige materialepris, hvilket fungerer som en stor tilskyndelse til at indsamle skrot- og affaldsmaterialer.

HVOR HØJ ER GENBRUGSGRADEN UNDER PRODUKTIONEN AF RHEINZINK?

I øjeblikket er genbrugsgraden for zink i produktionen af RHEINZINK 100 %. Alt produktionsaffald indsamles og genbruges, og dette system overvåges af vores integrerede kvalitets- og miljøstyringsproces under overholdelse af DIN EN ISO 9001:2015 og DIN EN ISO 14001.

ANDEL AF GENBRUGT ZINK I RHEINZINK?

Andelen af genbrugsmateriale afhænger af formaterialet. Aktuelt ligger andelen af sekundært materiale i vores forprodukt finzink på 10 %, og det betyder, at statistisk set har 30 cm af en 3 meter lang tagrende været brugt i et zinkprodukt før.

HVOR LET TILGÆNGELIGE ER RESSOURCERNE TIL ZINKPRODUKTION?

Der er blevet forsket i nye zinkdepoter i flere årtier. De informationer, der står til rådighed i dag, viser, at de aktuelle zinkressourcer som minimum kan dække zinkbehovet i de næste 700 år, og genbrugt zinkskrot ikke er medtaget i disse beregninger.

PÅ HVILKE ANDRE OMRÅDER ANVENDES ZINK SOM RÅSTOF?

Zink anvendes til mange forskellige formål såsom produktion af bildæk, maling, badeværelsesarmaturer, dørelementer, legetøj og kosmetik. Vi kommer alle regelmæssigt i kontakt med zink, for det findes for eksempel i shampoo, medicin og zinksalver til sårheling.

I HVILKE MADVARER FINDES ZINK?

Zink forefindes i madvarer som et vigtigt stof. 1 kilo oksekød indeholder 25-50 milligram zink, og 1 kilo havre indeholder 70-140 milligram. Vi har i gennemsnit brug for ca. 10-15 milligram zink pr. dag for at understøtte vigtige kropsfunktioner såsom dannelse af enzymer, vækstudvikling, vævsdannelse osv. Det anbefales, at gravide kvinder og ammende mødre indtager op til 25 milligram zink pr. dag.

HVORFOR KAN ZINK KLASSIFICERES SOM ET UFARLIGT TUNGMETAL?

Materialet zink klassificeres automatisk som et tungmetal på grund af dets specificerede vægt på over 5 gram pr. kubikcentimeter. Denne vægtklassifikation betyder dog ikke automatisk, at zink er klassificeret som et giftigt stof. Zink er derimod et livsvigtigt stof for os mennesker! Kroppen udskiller helt naturligt overskydende zink, som den ikke har brug for til stofskifteprocesserne, og i modsætning til kviksølv eller kadmium gemmes zink ikke i kroppen. I bund og grund kan vi ikke overleve uden zink.

KAN REGNVAND BORTLEDES FRA RHEINZINK-OVERFLADER?

Der foretages flere og flere videnskabelige undersøgelser af nedsivning af regnvand. I den forbindelse anvendes en præventiv tilgang til beskyttelse af vandløb og dermed også af grundvandet. Når regnvand fra zinkoverflader bortledes via et afvandingssystem, forbinder zink-ionerne sig med organiske partikler såsom støv, blade og partikler fra andre materialer eller bindes i jordkanaler. Ved behov står filtreringssystemer til rådighed til anvendelse i særlige geografiske regioner.

Det er en ren formalitet at indhente tilladelse til nedsivning, såfremt alle officielle regler overholdes.

HVORDAN BORTLEDES REGNVAND FRA ZINK-OVERFLADER?

Regnvand, der afledes via tagafvandingsprodukter fra RHEINZINK, bortledes som regel via kloaksystemet. I dag kræver mange lokale myndigheder en decentral bortledning af regnvand, og dette opnås ofte ved anvendelse af nedsivningsfordybninger og -faskiner samt underjordiske afvandingsrender. I visse regioner anvendes yderligere filtre til at rense regnvandet på grund af de geografiske forhold.