RHEINZINK gør genanvendelse virkelig.

Langt over halvdelen af ​​verdens affald genereres af byggebranchen. Hvis vi returnerer råvarer til materialekredsløbet uden tab af kvalitet, yder vi et vigtigt bidrag til vores børns fremtid. Den fremragende genanvendelighed gør titaniumzink til fremtidens materiale par excellence.

Det, man kalder genanvendelse, er ofte blot down-cycling. For RHEINZINK taler vi derfor mere passende om vugge-til-vugge- (eller cradle-to-cradle) princippet. Efter afmontering kan RHEINZINK titaniumzink sorteres korrekt efter type og genanvendes et uendeligt antal gange uden tab af kvalitet.

RHEINZINK udlever cradle-to-cradle-princippet.

I modsætning til genanvendelse omdanner cradle-to-cradle-princippet materialer - og deres restprodukter -  til et nyt produkt uden kvalitetstab.

Cradle-to-cradle (C2C) -filosofien omfatter hele livscyklustilgangen fra udvinding af materialer til deres genanvendelse. I modsætning til betydningen af genanvendelse, er grundlaget for cradle-to-cradle-princippet, at et materiale bevarer sin oprindelige kvalitet.

Det anvendes til et nyt produkt af mindst samme kvalitet (up-cycling). Med denne tekniske og biologiske cyklus i Cradle-to-cradle-princippet undgås spild, og belastningen af miljøet reduceres.

 

Helt forfra igen.

Hvis elementer fremstillet af RHEINZINK titaniumzink på et tidspunkt skal afmonteres et specifikt projekt, kan de genanvendes med en minimal indsats til fremstilling af lignende eller identiske elementer inden for rammerne af Cradle-to-cradle-princippet. For eksempel kan en ny facadebeklædning skabes af en årtier gammel facadebeklædning – med samme kvalitative egenskaber som den havde i begyndelsen. Materialekredsløbet er afsluttet. Og starter forfra.

100% – mere er ikke muligt. Kun tre gange 100%.

RHEINZINK kan nemt sorteres under renoveringsarbejde eller efter en bygnings levetid. Zinken er 100 % genanvendelig uden yderligere mellemtrin. Selv det afskær, der genereres under fremstillingen kan omsmeltes 100% og lever derefter videre i nye produkter.

Og hvad sker der med kvaliteten og produktets egenskaber under genanvendelsesprocessen? De er fuldstændig bibeholdt for RHEINZINK i Cradle-to-cradle-livscyklussen - 100%.

RHEINZINK og facts om genanvendelse.

Overlegen bæredygtighed: Vores C2C certificeringer

RHEINZINK har været certificeret i henhold til "Cradle-to-Cradle"-kriterierne siden 2009. Certificeringen gælder for alle RHEINZINK tag- og facadeprodukter inklusive det komplette tagafvandingssystem fra produktlinjerne RHEINZINK CLASSIC og RHEINZINK prePATINA ECO ZINC. Hvert andet år gennemgås og revurderes certificeringen af EPEA.

Certifikater