Miljøvenlig håndtering af regnvand med RHEINZINK

RHEINZINK håndtering af regnvand – Naturligt. Sikkert.

Hos RHEINZINK har det den allerhøjeste prioritet at være en ansvarlig producent af tag- og tagafvandingssystemer udført i zink, miljøvenlig regnvandshåndtering samt at beskytte grundvandet.

RHEINZINK til tag- og facadebeklædning samt tagafvanding

  • Nedsivningen af ​​regnvand drænet via zinktagflader er blevet verificeret af uafhængige undersøgelser til at være absolut uskadelig.
  • Materialet har gennemgået en omfattende vurdering af hele dets livscyklus. En miljøvaredeklaration i overensstemmelse med ISO 14025 Type III/EN 15804 er udarbejdet og verificeret af Institut for Byggeri og Miljø.
  • Brugen af ​​zink i byggeriet kan være begrænset i enkelte byggeområder og kommuner grundet usikkerheder eller fejlinformation. 

 


 

Udledning af regnvand til kloak eller overfladevand

Regnvand kan udledes i kloaksystemet eller - hvis det er muligt - til et separat regnvandssystem. Udledning til overfladevand er også mulig.

SE MERE HER

Opbevaring, anvendelse og nedsivning af regnvand.

Opsamling og anvendelse af regnvand
Et system til lagring og udnyttelse af regnvand giver en mulighed for klimavenlig, naturlig håndtering af regnvand. Spektret spænder fra den gennemprøvede regnvandssamler til standard-kompatible, moderne regnvandsudnyttelsessystemer. Afhængig af brugsbetingelserne, er systemer med forskellige størrelser og egenskaber tilgængelige. Regnvand kan bruges overalt, hvor drikkevandskvalitet ikke er påkrævet: til vanding af udendørs faciliteter, vanding af planter, skylning af toiletter eller endda til brug i vaskemaskiner.

Opsamling og returnering af regnvand
Du kan yde et værdifuldt bidrag til miljøet ved at føre regnvand tilbage til det naturlige vandkredsløb ved at nedsive regnvand på din egen grund.

To alternativer er tilgængelige her:

  • Overjordisk nedsivning: via f.eks. regnvandsbede, græsplæner eller grøfter.
  • Underjordisk nedsivning: kan udføres via en faskine eller et filtersystem.

Mere detaljerede regler er fastlagt i de forskellige kommuner.

Program til beregning af regnvandskvalitet

Beregningsprogrammet "Regnvandstjek - ZINK" (Zn-RATE - Zinktagsvurderingsværktøj for miljøet) er et program, der muliggør bevis for uskadelig regnvandsnedsivning fra zinktage og -facader. Beregningen er baseret på de naturlige afvasknings-rater for zinkoverflader, som har været genstand for videnskabelig forskning gennem mange år af institutter og universiteter fra hele Europa. Programmet - udviklet af miljøinstituttet ARCHE-consult, Gent (Belgien) - giver også information om miljøpåvirkningen af ​​den sædvanlige zinkafvaskning i jord og grundvand. "Rainwater Check-ZINK" beregner først den naturlige erosion af zinktagflader, facader og tagafvanding for den enkelte ejendom, idet der tages højde for stedspecifik nedbør og luftkvalitet. Online-programmet giver også en lokal miljøvurdering baseret på de seneste videnskabelige vurderingsmetoder, der er accepteret af EU. Dette vurderingsprogram demonstrerer klart og gennemsigtigt zinks miljøpåvirkning i regnvand og understøtter kravet om lokal og harmløs bortskaffelse af regnvand. Det giver beregningsmæssigt og videnskabeligt forsvarligt bevis for uskadelig nedsivning af regnvand fra titaniumzink tag- og facadeoverflader – projektrelateret og i betydningen regnvandskvalitetsstyring, som er påkrævet i de tekniske bygningsreglementer.

Her finder du beregningsprogrammet (eksternt program på engelsk) : www.zn-rate.com/.
Du kan også finde yderligere information her: www.bauzink.de