RHEINZINK – standarder for et godt samarbejde

Vi investerer løbende i driften af vores produkt- og servicefaciliteter og har derfor et konstant behov for at købe varer og services. I den forbindelse stiller RHEINZINK strenge krav til kvalitet og service. Vi forventer det samme fra vores leverandører og tjenesteydere. For at sikre et godt samarbejde lægger vi stor vægt på fleksibilitet, kundeorientering og transparens.

Når vi bestiller disse ydelser, ønsker vi at sikre fair konkurrence for at opnå et godt pris-/ydelsesforhold.

 

Vi støtter principperne bag ”Global Compact” fra FN, konventionerne fra

Den internationale Arbejdsorganisation (ILO), kemiindustriens verdensomspændende Responsible-Care-program og retningslinjerne fra International Zinc Association (IZA) med relation til vores fælles ansvar over for mennesker og miljø. Vi forventer, at vores medarbejdere, partnere, leverandører, forhandlere, rådgivere, konsulenter, ordretagere, agenter og andre repræsentanter for vores firma ligeledes arbejder i henhold til disse forpligtelser.

Vores adfærdskodeks for leverandører indeholder klare formuleringer om RHEINZINKs forventninger i forhold til de samarbejdspartnere, som leverer varer eller services til os. Alle leverandører og samarbejdspartnere forpligter sig til at overholde kravene indeholdt i denne adfærdskodeks. For RHEINZINK betyder det et afgørende bidrag til bæredygtig handel i logistikkæden.