RHEINZINK-overfladedesign

Fordelene ved overfladedesignet

  • Alsidige muligheder for forskellige overfladedesign baseret på RHEINZINK-facadesystemerne
  • Særlig udformning ved hjælp af falsninger, rundinger, prægninger eller udstansninger
  • Spændende effekter gennem anvendelse af kunstigt eller naturligt lys
  • Naturlig overflade

Et overbevisende projekt med løsninger til overfladedesign

Som en innovativ og erfaren producent af systemer til facadedesign er RHEINZINK et velkendt firma blandt projekterende og udførende. Vi har den passende løsning til ethvert projekt og enhver bygning, som skaber et tiltalende, udtryksfuldt og økonomisk fornuftigt design. På baggrund af moderne facadeteknologi gør vi det muligt for dig at skabe et helt enestående facadedesign ved hjælp af vores titanzink, og du kan for eksempel udnytte effekterne ved falsninger, rundinger, prægninger eller udstansninger. Anvendelsen af naturligt eller kunstigt lys er ligeledes mulig, og herved påvirkes en facades udtryk på en naturlig måde. 

Egenskaberne ved RHEINZINK-overfladedesigs

Baseret på vores alsidige facadesystemer tilbyder vi dig en lang række muligheder for facadedesign. Kombineret med et udtryksfuldt design sørger følgende muligheder for en helt speciel fremtoning: 

  • Udvalgte facadeelementer kan udformes på en speciel måde ved hjælp af falsninger, runding, prægninger eller udstansninger. 
  • Særlige effekter kan opnås ved målrettet anvendelse af naturligt og kunstigt lys. Hertil hører også lys og skygge. 

Din designmæssige bevægelsesfrihed som planlægger, arkitekt eller håndværker er særlig stor, når du anvender nogle af vores mange muligheder. RHEINZINK hjælper dig gerne med at lære mulighederne bag vores systemer at kende og integrere dem i din planlægning.

Eksempler på specielle overfladedesign

Et populært eksempel på en helt særlig facadeeffekt er udvalgte facadeelementer, som er blevet udstanset og derved allerede har et helt specielt udtryk i sig selv. Generelt set tjener et omfattende facadedesign ikke udelukkende æstetiske formål. En facade sørger ligeledes for følgende: 

  • De anvendte materialer og komponenter står i sig selv for et maksimum af designmæssig kvalitet. 
  • Kombineret med det, der ligger gemt bag facaden, beskytter facaden de bygningskomponenter, der befinder sig bag den, mod vind og vejr og sørger dermed for en længere levetid og et lavere energiforbrug. 
  • De klart definerede komponenter muliggør fleksibilitet og individualitet, eftersom de kan tilpasses dine ideer uden den helt store arbejdsindsats. 

For at overfladedesign og produktionen af individuelle facadeelementer bliver så vellykket som muligt samarbejder RHEINZINK ikke kun intensivt med dig som planlægger eller arkitekt men også med specialiserede firmaer, som har specialiseret sig i håndværksmæssig korrekt og usædvanlig viderebearbejdning af metaller. I den forbindelse arbejder vi i henhold til følgende princip: Du har ideen, og vi har den passende løsning!

Du får en klar definition af de muligheder, som de enkelte facadesystemer tilbyder dig, og en letforståelig oversigt over vores produktprogrammer. Dermed ved du til enhver tid, hvilke produkter du har til rådighed. Dette reducerer planlægningsarbejdet betydeligt, uden at kvaliteten forringes. 

Vores facadesystemer er ligeledes blevet optimeret i forhold til montering. Fastgørelsesteknikken er gennemtestet og muliggør en hurtig og derved billig montering. 

Vores team står til enhver tid til rådighed til at besvare dine spørgsmål via telefon eller e-mail.