RHEINZINK-klinkpanel

Fordelene ved RHEINZINK-klinkpanelet

 • Individuelt design med fiskeskæl-agtigt udtryk
 • Skræddersyet produktion til enhver bygning
 • Facadesystem og passende tagafvandingsprodukter fra ét og samme firma

Horisontalpanel H25: Udtrykfuldt horisontalt facadedesign

På området panelsystemer fra RHEINZINK finder du som planlægger et passende system til ethvert projekt. Hvert system udmærker sig gennem sine helt specielle egenskaber og egner sig bedst til bestemte projekter. Alle vores systemløsninger har dog kvaliteten og holdbarheden til fælles. Et af de vigtigste spørgsmål, som du skal overveje under planlægning og design af facader, er dine ordregiveres individuelle ønsker og det budget, som du har til rådighed. Hvis dine kunder ønsker et individuelt resultat, er vores klinkpanel ST 40 et fremragende valg. 

Du har en lang række muligheder i designfasen og kan endda udnytte vores visualiseringsservice efter behov. På forespørgsel udfærdiger vi et fotorealistisk billede af den planlagte facade, og derved kan du spare masser af tid. Lad os forklare dig, hvad vores klinkpanel ST 40 helt præcist er. 

Produktprogram, RHEINZINK-klinkpanelet

SokkelprofilStødprofilST40 Klinkpanel

Egenskaberne ved RHEINZINK-klinkpanelet

Set fra et planlægningsmæssigt synspunkt er den synlige facade kun den ene side af medaljen, for i sidste ende drejer det sig også om at beskytte den struktur, der befinder sig nedenunder, og designe facaden således, at ventilation er mulig. I forhold til de designmæssige aspekter udmærker RHEINZINK-klinkpanelet ST 40 sig især gennem følgende egenskaber: 

 • De filigrane, enkelte elementer på klinkpanelet skaber et fiskeskæl-agtigt udtryk. Herudover har panelet ingen af de skyggefuger, som ellers ofte opfattes som forstyrrende af mange ordregivere. 
 • Geometrien bag de enkelte klinkpaneler skaber usædvanlige og udtryksfulde skyggevirkninger med klare linjer gennem effekten fra lys og skygge. 
 • De enkelte elementer fastgøres ikke synligt bag ved facaden. 

De tekniske fordele ved klinkpanelet ST 40 fra RHEINZINK er:  

 • Frit valgbare byggebredder fra 200 mm til 333 mm muliggør fleksibilitet og designfrihed.  
 • Med en maksimal panellængde på 4000 mm kan også store facader med store overflader beklædes på en effektiv måde. 
 • Facaden beskytter strukturen mod vejr og vind, og samtidig tages der hensyn til et afbalanceret bygningsklima. 

For at reducere udgifterne til et usædvanligt facadedesign så meget som muligt tilbyder vores klinkpanel ligeledes nem håndtering og en hurtig og økonomisk fornuftig montering. 

Overfladevarianter til RHEINZINK-klinkpanelet

Planlægning og anvendelse, klinkpanel

SYSTEMBESKRIVELSE

 • Horisontal montering - nede fra og op
 • Indirekte fastgørelse, ikke synlig

RHEINZINK-paneler egner sig især til anvendelse på facader med høje æstetiske krav, såsom erhvervs-/kontorbygninger eller offentlige bygninger, og de skaber et moderne, teknologisk udtryk. 

Klinkpaneler kan kun monteres horisontalt. Deres geometri er kegleformet med en byggebredde på 25 mm i øverste ende og 40 mm i nederste ende. Systemet har ingen skyggefuge. Dermed opstår en fiskeskæl-agtig fremtoning, der tilføjer en individuel karakter til enhver bygning. 

RHEINZINK-klinkpaneler fastgøres ikke synligt gennem den øverste lask på underkonstruktionen.

MÅL OG METALTYKKELSE

 • Byggebredde 200 mm-333 mm
 • Metaltykkelser 1.0 mm/1.2 mm (1.2 mm ved byggebredder ≥ 250 mm anbefales)
 • Standardlængder 3000 mm and 4000 mm
 • Maks. længde 4000 mm

Vi anbefaler generelt at afstive panelerne med endeluk i begge ender. Især ved større byggebredder fra 250 mm er dette påkrævet for at sikre en perfekt overflade. Endeluk forhindrer ligeledes, at kan man se ind i panelet fra siden, f.x. ved udvendige hjørneprofiler. 

Ved direkte fastgørelse udlignes panelernes længdeændringer ved hjælp af en begrænsning af facadefeltstørrelsen til maks. 4000 mm og via underkonstruktionens udbøjning. Dette gælder ved anvendelse af en metalunderkonstruktion i flere dele. 

De vertikale fuger, der opstår, kan udføres på forskellig måde, f.x. med bagvedliggende laskeplader eller profiler. 

SPECIALFORMER

 • Perforering af den synlige overflade

Panelernes synlige flade kan perforeres helt eller delvist som designelement eller til ventilering, f.x. som ventilationselement under udhæng ved ventilerede tagkonstruktioner.

Hvis du ønsker at anvende profiler på denne måde, bedes du kontakte din ansvarlige rådgiver. 

FASTGØRELSE

RHEINZINK-klinkpaneler fastgøres ikke synligt gennem den øverste lask med nitter eller selvskærende skruer på metalunderkonstruktionen. Den påkrævede afstand til underkonstruktionen afhænger bl.a. af vindlasten, den bærende konstruktion, det statiske system og beklædningens bæreevne, og den skal identificeres ved hjælp af statiske beregninger. 

Vores klinkpaneler udgør en moderne systemløsning, der opfylder alle aspekter af facadedesignet lige fra første planlægningsproces til afslutningen af arbejdet. 

I vores informationsmaterialer, såsom produktprogrammet, tjeklister, brochurer og tekniske datablade, finder du alle vigtige informationer, der sikrer, at dit projekt bliver en succes. Hvis du har spørgsmål eller får brug for anden hjælp, står RHEINZINK-teamet til enhver tid til rådighed for dig med rådgivning og assistance.

Brochurer og produktinformation

Tekniske dokumenter