RHEINZINK-snestop

Fordelene ved snestopsystem S5®

  • Snestopskinne beklædt med RHEINZINK
  • Hurtig og nem montering
  • Taggennemboring ikke nødvendig

Snestopsystem S5®

Sikrer bygningsstabilitet og trafiksikkerhed ved kraftigt snefald

I princippet er husejere ansvarlige for den generelle trafiksikkerhed rundt om deres huse. I teorien betyder det, at man til enhver tid skal sørge for, at beboere, brugere eller forbipasserende personer aktivt beskyttes mod faresituationer. Et godt eksempel på dette er snerydningspligten om vinteren og beskyttelse mod snemasser eller istapper, der falder ned fra taget. Især snemasser, der ryger ned, er ofte en undervurderet fare. Tage kan klare store snebelastninger, og afvandingssystemerne bortleder smeltevandet helt uden problemer. Men under visse omstændigheder begynder snemasserne at bevæge sig og falde ned fra tagene.

Snestopsystemet S5® fra Rooftech beskytter mod denne fare og sikrer, at husejerne kan gå vinteren i møde med ro i sindet. Tit er monteringen af et snefangsystem endda med i de lokale byggeforskrifter, hvilket betyder, at nybyggeri skal udstyres med et passende snestopsystem. Som planlægger eller arkitekt kan du læse i byggeforskrifterne, om du skal kræve montering af et snefangsystem eller ikke.

Afgørende faktorer for antallet af snefangrækker og deres fastgørelse er:

  • Bygningens placering (snelastzone)
  • Bygningens højde i meter over havets overflade
  • Taghældning
  • Spærlængde
  • Spærbredde

Hos RHEINZINK får du et snestopsystem, der er optisk tilpasset til vores øvrige tag- og facadesystemer .

Nem integration ved hjælp af velkendt teknik

Planlæggere, arkitekter og håndværkere værdsætter blandt andet vores systemer, fordi de er nemme at håndtere. Planlægnings- og monteringsrbejdet reduceres betydeligt, uden at man går på kompromis med sikkerhed eller kvalitet.

I områder med hyppigt og kraftigt snefald beskytter snefangsystemerne ikke kun forbipasserende og beboere. Også tag- og facadekomponenter beskyttes, og derved forlænges deres levetid.