RHEINZINK-stikfalspanel

Fordelene ved RHEINZINK-stikfalspanelet

 • Moderne panelsystem til vertikale og horisontale facadeopdelinger
 • Individuel og skræddersyet produktion til hvert enkelt byggeri
 • Nem, hurtig montering ved hjælp af fer- og not-metoden

Det kan godt betale sig at tage et kig bag facaden

En bygnings facade er altid en slags visitkort og en overbringer af et budskab. Men selv den flotteste facade ville være værdiløs, hvis den ikke opfyldte mindst ét yderligere formål: Beskyttelse af den struktur, som den dækker. Vores stikfalspanel SF 25 er et fremragende eksempel på dette. Panelerne ser flotte ud, og de sørger samtidig for langvarig beskyttelse af bygningen mod vind og vejr. Især en konstruktion med ventilation og forhængt facade har en positiv effekt. 

For bygningens fremtidige besøgende er det ikke så vigtigt, men planlæggere og bygherrer har fokus på omkostningerne. Derfor drejer det sig om at arbejde på en økonomisk fornuftig måde i forhold til både planlægning og design. I den forbindelse er det interessant at vide, hvor meget arbejde der kræves for at skabe en facade af stikfalspaneler. Som et veletableret firma tager RHEINZINK naturligvis hensyn til også denne udfordring.

Vores stikfalspanel SF 25 monteres nemt og hurtigt. Når arbejdet er afsluttet, kan fastgørelserne ikke ses, og de påvirker dermed ikke dit projekts udseende. 

Produktprogram, RHEINZINK-stikfalspanelet

SokkelprofilIndvendigt hjørnepanelUdvendigt hjørnepanelStødprofilSF 25 stikfalspanel

En enkel montering er ikke alt. Som en del af vores systemløsning har du ligeledes de kompatible tilbehørsdele til rådighed. For at sikre, at alle bygningsdele passer ind i den overordnede fremtoning, står RHEINZINK-byggeprofilerne til rådighed for dig. Vi har de tilhørende sokkel-, overligger- og lysningsprofiler, samt sålbænkinddækninger, til alle vores systemløsninger. Ved behov kan visse profiler ligeledes fås i perforerede varianter, der sikrer den nødvendige ventilation. Som standard fås vores profiler i længder på 3000 mm eller 4000 mm. Speciallængder kan produceres på forespørgsel.

Egenskaberne ved RHEINZINK-stikfalspanelet

Stikfalspanel SF 25 fra RHEINZINK er et prægende element i facadedesignet. Det kan monteres vertikalt, horisontalt eller diagonalt, og det fås i forskellige byggebredder med variable fugebredder:

 • Stikfalspanelets byggebredde er mellem 200 mm og 333 mm. 
 • Fugebredden mellem de enkelte stikfalspaneler ligger mellem 0 mm og 30 mm.
 • Længden på de enkelte stikfalspaneler er højst 4000 mm.

På grund af de forskellige læggeretninger tilbyder stikfalspanelet i sig selv en lange række designmuligheder. Herudover kan stikfalspanel SF 25 kombineres med horisontalpanel H 25. Herved har du som planlægger, arkitekt eller håndværker endnu mere designfrihed og kan fremlægge nogle interessante design for dine ordregivere.

Overfladevarianter til RHEINZINK-stikfalspaneler

Planlægning og anvendelse, stikfalspanel

Systembeskrivelse

 • Vertikal eller diagonal montering
 • Horisontal montering op til 250 mm byggebredde
 • Variable fuger
 • Montering ovenfra og ned 
 • Fastgørelse ikke synlig

RHEINZINK-paneler egner sig især til anvendelse på facader med høje æstetiske krav, såsom erhvervs-/kontorbygninger eller offentlige bygninger, og de skaber et moderne, teknologisk udtryk. Men RHEINZINK-paneler kan ligeledes anvendes til beklædning af mindre overflader, f.x. kviste eller gavle.

Stikfalspanelerne med en dybde på 25 mm åbner op for mange designmæssige muligheder, eftersom de kan monteres vertikalt, horisontalt eller diagonalt. Skyggefugens variable bredde (0 mm til 30 mm) bidrager til at skabe en individuel opdeling.

Mål og metaltykkelse

 • Byggebredde 200 mm - 333 mm ved vertikal montering
 • Byggebredde 200 mm - 250 mm ved horisontal montering
 • Metaltykkelser 1,0 mm/1,2 mm ved byggebredder ≥ 250 mm anbefales. 
 • Standardlængder 3000 mm og 4000 mm
 • Maks. panellængde 4000 mm

Vi anbefaler generelt at afstive panelerne med endeluk i begge ender. Især ved større byggebredder fra 250 mm er dette påkrævet for at sikre en perfekt overflade. Endeluk forhindrer ligeledes, at kan man se ind i panelet fra siden, f.x. ved vindueslysninger.

Ved direkte fastgørelse udlignes panelernes længdeændringer ved hjælp af en begrænsning af facadefeltstørrelsen til maks. 4000 mm og via underkonstruktionens udbøjning. Dette gælder ved anvendelse af en metalunderkonstruktion i flere dele. 

De horisontale og vertikale fuger, der opstår, kan udføres på forskellig måde, f.x. med bagvedliggende laskeplader eller lisenprofiler.

Specialformer

 • Paneler med konkav eller konveks bue

 • Perforering af den synlige overflade

Med stikfalspaneler er det også muligt at udføre grundplaner med konkave eller konvekse buer. De afgørende faktorer er radius og panelets byggebredde og længde. 

Panelernes synlige flade kan perforeres helt eller delvist som designelement eller til ventilering, f.x. som ventilationselement under udhæng ved ventilerede tagkonstruktioner. På bestilling kan du vælge mellem forskellige perforeringsmønstre. 

Hvis du ønsker at anvende profiler på denne måde, bedes du kontakte din ansvarlige rådgiver.

 

Fastgørelse

RHEINZINK-stikfalspaneler med fer-/notsystem fastgøres usynligt ved noten med nitter eller selvskærende skruer på metalunderkonstruktionen. Den påkrævede afstand til underkonstruktionen afhænger bl.a. af vindlasten, den bærende konstruktion, det statiske system og beklædningens bæreevne, og den skal identificeres ved hjælp af statiske beregninger.

Brochurer og produktinformation

Tekniske dokumenter