Zink er et naturligt materiale, som kan anvendes igen og igen

Zink kan anvendes igen og igen, uden at det taber materialeværdi. I dag består RHEINZINKs produkter af 30% upcyclet zink, og det berettiger til en Cradle to Cradle Bronze certificering.

Zink er et naturligt materiale
Naturens ressourcer er ikke uendelige, og derfor er indsamling, upcykling og genanvendelse af bygge­materialer en rigtig god ide. Udvikling af ordninger, der sætter materialeindsamling i system er i rivende udvikling, og det gælder også hos RHEINZINK.

Allerede i dag består RHEINZINKS produkter af 30% upcyclede eller sekundære materialer, som de også kaldes. I modsætning til mange andre genbrugsmate­rialer taber zink ikke værdi, når det genanvendes, men bevarer den oprindelige, høje kvalitet. Den andel vil stige i fremtiden, i takt med at RHEINZINK realiserer ideen om et takeback­system, hvor zink, der fjernes fra eksisterende bygninger, sendes tilbage til RHEINZINK og begynder sit næste liv i den materialemæssige fødekæde.

Mindre belastning af miljøet med upcykling
Den bevidste strategi betyder, at RHEINZINK både bi­drager til at reducere spild af materialeressourcer og til at belaste miljøet mindre, da det kun kræver 5% af den samlede mængde energi at upcycle zink i forhold til at producere ny zink fra grunden. Det giver altså god me­ning, at RHEINZINK fortsat har stærkt fokus på Cradle to Cradle certificeringen og kontinuerligt arbejder på at opgradere den.