Med zink tager du ansvar

Hos RHEINZINK påtager vi os miljømæssigt, økonomisk og socialt ansvar ansvar. Derfor arbejder vi for at reducere zinkmangel hos børn i tredje verdens lande.

De fleste ved, at zink er et naturmateriale, som kan bruges til at skabe smukke tag- og facadebeklædninger. Men det er nok de færreste, som tænker på, at zink også er et uundværligt mineral, som alle mennesker har brug for. Faktisk dør mange hundredetusinde mennesker årligt af zinkmangel, og ud af dem er halvdelen børn.

Socialt ansvar
RHEINZINK bidrager gennem vores medlemskab af International Zinc Association til programmet Zinc Saves Kids, som i de seneste år har reduceret zinkmangel hos børn i Peru og Nepal. Programmet har også hjulpet med at udvikle strategier hos de lokale myndigheder til at forebygge zinkmangel og uddanne sundhedspersonale.

Miljømæssigt ansvar
Når det gælder miljømæssig ansvarlighed er RHEINZINK også helt med fremme. ’Environmental Product Declaration’, EPD, eller miljøvaredeklaration på dansk, dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber, og RHEINZINKs produkter er deklareret som et miljøvenligt byggemateriale i henhold til ISO 14025, type III. Miljøvaredeklarationen udgør grundlaget for den miljømæssige vurdering af en bygning og bruges f.eks. til livscyklusanalyser i forbindelse med DGNB- certificering.

Økonomisk bæredygtighed
Med zink som materialevalg, har man også fokus på økonomisk bæredygtighed, fordi det har en levetid på op til 100 år og ikke kræver, at man bruger tid og penge på vedligeholdelse. RHEINZINKs produkter giver med andre ord en rigtig god totaløkonomi.