Ude i det grønne – Et svanemærket byggeri med zink

Det sker ikke ofte, at en børneinstitution opføres midt i en lund af gamle træer, men det er præcis tilfældet med Børnehuset Galaxen i Jyderup. Både arkitekt, landskabsarkitekt og entreprenør har derfor anstrengt sig for at bevare de gamle træer, mens den nye institution skød op.

Landsby af længehuse
Børnehuset er tegnet af Kullegaard, og arkitekt Nicolas Munkø beskriver det arkitektoniske greb således:

”Vi ser byggeriet som en børnelandsby af længehuse, der er sat sammen og danner et motiv med gavle af forskellig højde, som kan genfindes i gadebilledet omkring bygningen. Den kompakte bygningskrop skaber en social institution, hvor stuerne ligger orienteret mod to store fællesrum, som adskilles af en gårdhave.”

Robust og formbart
”Vi ønskede et formbart materiale, der kunne optage de mange tredimensionelle buk og samlinger – og det kan zink.”

Facader og sternkanter er beklædt med RHEINZINK- prePATINA walzblank i baner, der er 40 cm brede. Den reducerede bredde betyder, at det ikke er nødvendigt at supplere den lodrette fals med vandrette samlinger, og det giver et roligere facadeudtryk. Zinkfacaden er i øvrigt monteret med bukket fals, sådan at børnene ikke kommer til at trykke dem flade, når de leger rundt om bygningen.

GENNEMTÆNKT GEOMETRI

Den bærende konstruktion er stålrammer, der skaber rum med store spænd uden søjler, og de forskellige taghældninger giver rig variation i den indre rumlig- hed.

Tagene har store udhæng, som dels danner overdækkede uderum og dels beskytter facadernes træbeklædning af ThermoWood. Det er miljøvenligt varmebehandlet træ, der ikke kræver efterbehandling, men patinerer i takt med påvirkningen af vind og vejr. Tagfladerne er beklædt med tagpap i en grå nuance, der passer til zinkens kølige lød, og de udnyttes både til solceller, der bidrager til at dække energibehovet,

og til tagvinduer, som sender masser af lys ned i stuer og fællesrum. Tagvinduerne har dobbeltfunktion, idet de kan åbnes og dermed bidrager til den naturlige ventilation af bygningen, hvilket reducerer behovet for mekanisk ventilation.

SOCIAL FOKUS

Kullegaard har vægtet institutionens sociale fokus højt og lavet en række tiltag, der skal øge trivslen for store og små. Institutionen er sko-fri, og det betyder, at alle går gennem en grov-garderobe, hvor fodtøjet sættes, og det våde overtøj kan hænges over en konvektor, der tørrer tøjet ved almindelig rumtem- peratur.

Alle grupperum har egen indgang, og når børnene ankommer, styrker farvesætningen i garderoberne børnenes tilhørsforhold til deres stue. Glaspartier mel- lem grupperum og fællesrum gør det nemt at orientere sig i bygningen, og styrker sammenholdet på tværs af stuerne og de forskellige alderstrin.

Fakta om zinken
Der er monteret 40 cm brede baner af RHEINZINK-prePATINA walzblank i fuld bygnings- højde på institutionens to ydre facader, den indre gårdfacade samt på sternkanter.

Arkitekt: Kullegaard A/S

Landskabsarkitekt: Thing & Brandt Landskab

Bygherre: Holbæk Kommune

Totalentreprenør: Daurehøj Erhvervsbyg

Byggesum: 25,5 mio. kr.

Areal: 1.323 m2

Opført: 2016

Zink: RHEINZINK-prePATINA walzblank