Nordre havnepromenade - yderste forpost

Boligbyggeri med vand til tre sider kræver robuste materialer og nært samarbejde mellem alle involverede parter for at lykkes. På Nordre Havnepromenade i Nørresundby ligger et fint eksempel.

 

Mock-up som værdifuldt redskab

Der er ingen tvivl hos hverken arkitekt og afdelingschef hos C.F. Møller Søren Tortzen, eller RHEINZINK-certificeret VVS-installatør Henrik Højmark Hansen fra Hæstrup VVS om, at en mock-up kan være et godt arbejdsredskab, når udformning og udførelse af bygningsdetaljer skal fastlægges.

Projektet, de refererer til, er 45 nye familieboliger, som de i fællesskab har bidraget til at realisere på Nordre Havnepromenade i Nørresundby.

Tidligt i projektfasen besluttede parterne, at en god måde at forventningsafstemme, hvordan facadebeklædningen med RHEINZINK skulle udføres, ville være at opbygge en mock-up, der kunne anskueliggøre detaljeringen. Hæstrup VVS udførte i samarbejde med RHEINZINK mock-up’en, og derpå inviterede man arkitekterne fra C.F. Møller til et møde, hvor løsningerne blev drøftet.

”Vi tegnede skitser til de konkrete zinkløsninger, byggede mock-up’en og mødte stor lydhørhed overfor vores løsningsforslag fra arkitekterne. Det skabte et godt fælles fodslag i projektet at mødes alle sammen,” siger VVS- installatør Henrik Højmark Hansen fra Hæstrup VVS.

”En mock-up er en god måde at tage beslutninger på baggrund af, for man kan se detaljerne i 1:1 og drøfte, hvordan de skal udformes. Fordelen er, at man får klar- hed over, hvad der skal til for at gøre det bygbart, så det holder byggeteknisk og ser smukkest ud – det er jo vigtigt at få det hele med fra start. Det er også en stor fordel, at drøfte løsningerne ansigt til ansigt, og afstemme forventningerne indbyrdes, inden arbejdet på byggepladsen går i gang,” mener arkitekt Søren Tortzen.

 

I pagt med havnens atmosfære

Boligbyggeriet ligger umiddelbart øst for Limfjordsbroens landing på Nørresundby-siden af fjorden, ude på spidsen af en pier med vand på tre sider og udsigt over hele Aalborg. Ifølge Søren Tortzen søger arkitekturen at fange havnens stemning med høje slanke bygningskroppe, der mimer områdets siloer og høje skorstene, og det er planen, at de nye familieboliger skal flanke- res af to tårne, som skal rumme ungdomsboliger.

Facaderne sender også en hilsen til havnens traditionelle materialekarakter, idet de er beklædt skiftevis med zink og tegl. De to materialer er valgt, fordi de begge er robuste og patinerer smukt i den fugtige og saltholdige luft ved Limfjorden – de kan så at sige tåle at stå ude om natten tæt ved vandet, som Søren Tortzen tilføjer.

Hvor zink traditionelt bliver brugt til at beklæde fremspringende facadepartier som f.eks. karnapper, har arkitekterne her vendt motivet rundt; lodrette, falsede baner af RHEINZINK-prePATINA blaugrau i varierende bredde beklæder selve bygningskroppen, mens de fremstående lodrette altankarnapper er muret op i en mørk teglsten.

Hele bygningskroppen er opført på en høj plint, som rummer parkering. Den skal både sikre boligerne mod højvande og danne fundament for en række pladser og opholdssteder, som indrettes med trapper, siddetrin og hårdfør beplantning.

Godt i mål på kompliceret byggeplads

Det siger næsten sig selv, at en byggeplads, hvor der kun er 2,5 meter fra bygning til kajkant, kalder på utraditionelle og konstruktive løsninger gennem hele byggefasen for at sikre, at håndværkerne kan færdes sikkert på pladsen.

Henrik Højmark Hansen fra Hæstrup VVS opsummerer projektet således:

”Trods en meget udfordrende byggeplads og tidsplan, synes jeg, at vi er kommet godt i mål ved fælles indsats.”

Arkitekt: C. F. Møller Architects
Ingeniør: Niras
Bygherre: Raundahl Moesby, TN Udvikling
(Nørresundby Boligselskab er bygherre på ungdomsboligerne) Blikkenslager: Hæstrup VVS A/S
Areal: 5.700 m2 ejerboliger. I alt ca 15.700m2,
medregnet ungdomsboliger og dagligvarebutik.
Opført: 2017
Zink: 2.300 m2
RHEINZINK-prePATINA blaugrau