Historie og fornyelse forenet i toldhuset

Vind og vejr satte betingelserne for transformationen af en gammel tjenestebolig til moderne familiebolig. 

Med havet som nabo

I 2005 blev en gammel tjenestebolig, opført i 1892 for toldmesteren ved Hammerhavn på Bornholm, renoveret og nyindrettet som ramme om en families tilværelse og arbejdsliv. Få år efter opførelsen blev de murede facader ud mod den til tider barske Østersø beklædt med træ, sikkert for at beskytte murværket mod vind og sandfygning – i et datidigt forsøg på at efterisolere. Da de nye ejere, arkitekterne Charlotte og Lars Algreen, gik i gang med at renovere, blev den oprindelige træ- beklædning da også erstattet af en ny beklædning af gran på facaden, ud mod havet mod vest og på gavlene mod nord og syd. Gran har den fordel, at materialet kan stå ubehandlet og holde længe, når det ikke har kontakt med jorden. Granbeklædningen er monteret 1 på 2 og konstruktionen bagved er forsynet med vindpap, afstandslister og et ventileret hulrum, foruden 50 mm efterisolering mellem mur og træbeklædning. 

Gran og zink klæder hinanden

Træet viste vejen til zink som ny tagbeklædning. Oprindeligt lå der understrøgne tegl på taget, og da det gamle tørreloft skulle inddrages i boligen, måtte ejerne først efterisolere tagkonstruktionen – og det blev af hensyn til bæredygtighed gjort med hør, og uden brug af dampspærre. ”Når man efterisolerer, kan man ikke komme ind og vedligeholde et tegltag bagefter, så vi skulle finde et nyt tagmateriale, som kunne holde længere tid, end os. Vi overvejede tagpap, men mente, at det rummede for lidt kvalitet, og derfor valgte vi et zinktag. Vi gik efter et tagmateriale, som ville passe smukt sammen med træet”, fortæller Charlz otte Algreen. 

Godt håndværk

Det nye zinktag består af knap 200 kvadratmeter RHEINZINK walzblank, som også inddækker en fire meter lang kvist, med formidabel udsigt over havn og hav. Zinktaget er monteret med stående dobbeltfals, og bag det håndværksmæssigt gode arbejdet står et blikkenslagerfirma, som kom hele vejen fra Kolding og slog sig ned i nabohuset i de tre uger, det tog at lægge zinken. Zinkbanerne er i standardbredde, og for at sikre taget mod blæsten er det monteret med ekstra mange hafter. ”Jeg mener, at lysningsbredden på zinkbanerne skal passe til det samlede areal, de skal dække, og det er jo et ret stort tag, så banerne måtte ikke være for smalle. Nu har det ligget i 13 år og jeg synes, at det holder meget smukt. Vi havde hørt, at mågeklatter kunne være et problem, men vi har ikke set mange måger. Men i øvrigt heler zink jo af sig selv igen, hvis der opstår en skade,” slutter Charlotte Algreen. 

 

Arkitekt og bygherre: Charlotte og Lars Algreen 

Opført: 2005

Zink: Ca. 200 m2 RHEINZINK walzblank, monteret med stående dobbeltfals