Filterværket - i skovens dybe, stille ro

Langtidsholdbare og naturlige materialer sætter præg på Filterværket.

 

Respekt for natur og naboer

Med skoven i ryggen og udsigt over Grejsdalens bakkede landskab måtte der noget særligt til, da den nye boligbebyggelse, Filterværket, skulle realiseres på en villavej nord for Vejle. Det siger arkitekt og partner hos RUM, Anders Johansen:

”Når man står på en af tagterrasserne i den nye bebyggelse, er der en fantastisk udsigt, og man kan høre fuglesang og susen i træerne fra skoven, som lig- ger bag ved. Det er svært at finde en grund med disse kvaliteter så tæt på byens centrum, og derfor var det vigtigt for os at skabe plads til relativt mange boliger, så flest muligt kunne få gavn af stedets kvaliteter.”

 

Tagterasser og dagslys

I alt er der blevet plads til 47 familieboliger. Fem terrassehuse, der aftrappes fra fem etager op mod skovbrynet, ned til boliger i en etage, tættest på de nærliggende nabovillaer, samt to længehuse i to etager. Dette hovedgreb spiller fint op til det imponerende landskab og tager samtidig mest muligt hensyn til naboerne, der ved første dialogmøde med arkitekterne havde formuleret ikke mindre end 38 spørgsmål til den nye bebyggelse, om alt lige fra støj, øget trafik, indkigsgener og skygge fra de nye boliger, til om de ville ødelægge udsigten.

Anders Johansen er glad for dialogen med naboerne, som har skærpet arkitekturens mange iboende kvaliteter.

”Vi har valgt at aftrappe bebyggelsen, fordi flest mulige på den måde får terrasser og et frit kig ud over naturen, som er helt fantastisk. Det har den ekstra kvalitet, at de ikke kaster skygger på de eksisterende bygninger på noget tidspunkt i løbet af dagen, ligesom de kaster færrest mulige skygger internt i bebyggelsen. Derud- over har vi arbejdet med at få så meget dagslys som muligt ind i alle boliger og har orienteret og indrettet boligerne, så de er forholdsvist lukkede mod nord og øst, og meget åbne mod syd og vest. Det er sund fornuft i forhold til bæredygtighed, men forhindrer samtidig indkigsgener mod nabovillaerne.”

Endnu en god detalje forhindrer kig fra de øverste boliger til de nedre boligers terrasser; bag tagterrassernes glasværn er der nemlig opbygget en dyb plantekasse til planter og krydderurter, så man ikke kan komme helt hen til værnet og kigge ned på en solbadende underbo.

Langtidsholdbare materialer

Hensynet til bæredygtighed ligger også bag valget af facadematerialer i Filterværket, der i øvrigt har taget navn efter en industrivirksomhed, som tidligere lå på grunden, hvor den producerede filtersand til vandværker. Måske er der tale om en nuancemæssig hilsen til sandet fra filterværket, men arkitekterne har primært valgt at beklæde facaderne med naturskifer og zink, fordi det er materialer, som ikke kræver vedligeholdelse, har meget lang levetid og desuden kan genbruges fuldt ud. Mens skifer dækker hovedparten af facaderne, markerer RHEINZINK-prePATINA walzblank de opholdsrum, som ligger ud til tagterrasserne, og zinken skaber dermed en materialemæssig kontrast til både skifer og trappetårne af beton.

”Vi bruger zink, fordi det er et materiale, der dels patinerer naturligt og smukt, dels ikke skal vedligeholdes. Vi har valgt zink i sin rene form, i overfladekvaliteten RHEINZINK walzblank, for vind og vejr gør jo, at det lynhurtigt får en fin, grå og mat overflade. Det kræver bare en fire-fem gange regnvejr og lidt blæst,” slutter Anders Johansen.

Arkitekt: RUM
Bygherre: KUFI ApS
Totalentreprise/Blikkenslager: Jørgen Petersen & Co. Areal: 4.840 m2
Opført: 2017
Zink: 385 m2 RHEINZINK-prePATINA walzblank