Æstetisk zinktag på toppen af Aalborg

En privat villa med byens bedste ud­sigt over Aalborg fik nyt zinktag, der kan klare fremtidens storme.

Højt over byen
Bydelen Hasseris sydvest for Aalborg er begunstiget af en formidabel udsigt ned mod byens centrum. Her ligger en villa fra 2001, hvis særkende er et stort tag, med 35 graders stejl, ensidig hældning. Et vældigt, dobbelthøjt vinduesparti markerer bygningens hjørne, og herfra er der udsigt ned til byen og til det ikoniske Aalborgtårn, der blev opført i 1933 i forbindelse med Nordjysk Udstilling.

Nyt sikkert zinktag
Villaen er født med zinktag, men den oprindelige underkonstruktion betød, at beklædningen blafrede og larmede, når det blæste. Taget var monteret efter gældende forskrifter på det tidspunkt, hvor villaen blev opført, men dels var der brugt en zinkbeklædning af en tynd kvalitet, dels var banerne ganske brede, og endelig var der stor afstand mellem hafterne, der holder zinkbanerne på plads.

Det er der nu rettet fuldstændig op på, dels på grund af bygherrens beslutning om at gå radikalt til værks, og dels takket være indsatsen af blikkenslager Jan Jørgen­ sen fra RHEINZINK­certificerede Tolstrup Blik.

Hele tagfladen er nu beklædt med RHEINZINK­ prePATINA blaugrau, i alt 170 m2. Hvor der før var brugt zink af en tykkelse på 0,6 mm, er den nu øget til 0,8 mm. Samtidig er bredden af zinkbanerne reduceret fra 60 cm til 40 cm, ligesom afstanden mellem hafterne er reduceret fra 40 cm til 25 cm. Taget er monteret med stående dobbeltfals på en underkonstruktion med VAPOZINC®. Det er et skillelag bestående af et diffu­sionsåbent undertag med strukturmåtte ovenpå, som leder fugt væk mellem underkonstruktionen og tagdæk­ningen. Den nye tagløsning er både sikker og sikret et langt liv, takket være RHEINZINKs lange levetid på op til 75 år, så nu kan den private bygherre glæde sig over et tag, der ikke larmer, når det blæser eller regner.

Forbilledligt samarbejde
Bygherren kan i øvrigt se tilbage på et arbejde, der er udført med stor professionalisme af RHEINZINK certi­ficerede Tolstrup Blik. Derudover er han glad for valget af RHEINZINK­prePATINA blaugrau som tagmateriale:

”Vi valgte en forpatineret plade, fordi den, efter min mening, har et æstetisk smukkere udtryk. Og så passer nuancen til den eksisterende zinkinddækning over vinduerne, for den var der ikke behov for at udskifte.”

Ifølge Jan Jørgensen fra Tolstrup Blik har samarbejdet mellem bygherren og RHEINZINK fungeret rigtig godt:

”Alle tre parter har været i tæt dialog om at finde en løsning, der lever op til nutidens krav til vindlast, og kan klare de stærkere storme vi har i dag. Jeg mener ikke, at det oprindelige zinktag var egentligt fejlbehæftet, men klimaet har ændret sig, så vi har valgt at gå med livrem og seler i dette projekt. Derfor hyrede jeg også fire mand ind, for at være sikker på, at vi kunne hånd­tere de 10,5 meter lange zinkbaner og montere dem sikkert på taget.”