Radikal renovering skaber moderne boliger

En omfattende renovering omdannede gamle lejligheder til moderne o gmoderne boliger. Byggeriet blev opført af landtidsholdbare materialer som tegl, glas og zink.  

Da Boligforeningen Ringgården i 2010 skulle i gang med at renovere sin ældste boligbebyggelse, Ringgården afd. 1 fra begyndelsen af 1940erne, måtte facaderne mod gaden ikke røres, fordi de er bevaringsværdige. Der var imidlertid ikke krav om, at facaderne mod gården eller bygningernes indre skulle bevares, og arkitekterne kunne derfor gå ganske drastisk til værks i løsningen af den komplekse opgave.  

Opgaven tilfaldt aarhus arkitekterne, som indrettede bad og toilet i lejlighederne, skabte bedre lys- og lydforhold og ikke mindst, reducerede bebyggelsens energiforbrug og CO2-aftryk.  

Reduceret CO2-aftryk blev opnået ved hjælp af:

  • indvendig efterisolering 
  • vinduer med tre lag lyd- og energiglas
  • etablering af varmegenvindingssystem
  • et solcelleanlæg og et solfangeranlæg

Dette betyder, at bebyggelsen lever op til 2010-standard – tidligere energiklasse 2.

Renoveringsprojektet tager form
aarhus arkitekterne har tegnet et renoveringsprojekt, der er sig sit udtryk bevidst. Mens de murede facader og tagflader står urørte mod gaden, vokser nye kubiske facadepartier ud af den oprindelige bygningsskal, ind mod gårdrummene. De nye udbygninger rummer altaner og karnapper og forøger boligernes areal, samtidig med at de forbedrer lysindfaldet i boligerne. Både som form og i materialeholdning skaber de en stærk kontrast til de oprindelige bygninger.  

Konstruktivt er alle oprindelige etageadskillelser og skillevægge blevet revet ned, så kun skallen ud mod Ringgaden stod tilbage. Her er der støbt nye etageadskillelser i beton, mens de nye facader er opbygget af lette partier i glas og stål, indrammet af pudsede hvide gavle og trappetårne. 

De to blokke midt i bebyggelsen, som ikke har facader mod gaden, er om muligt endnu mere kontroversielt ombygget. Her har man simpelthen fjernet tagkonstruktionen og erstattet den af en helt ny etage med fladt tag, der giver plads til et fælles beboerlokale i dobbelt højde og en tagterrasse med byens bedste udsigt.  

Zink lever i detaljen
De nye flade tage har krævet særlig opmærksomhed i materialevalg og udførelse, ikke mindst når det gælder murkronerne, som skal beskytte den underliggende konstruktion mod indtrængende vand.  

Alle murkroner er således inddækket af zink, som bidrager til at give bygningen en knivskarp profil, og iagttaget på tæt hold afsløres fint detaljerede og forarbejdede samlinger.

Det er et miljøvenligt materiale, der ikke kræver vedligeholdelse og desuden har meget lang levetid. Zinkinddækningerne på Ringgården er udført af Blikkenslagerfirmaet Henrik Sørensen fra Odder. Firmaet er RHEINZINK certificeret, hvilket betyder, at firmaet har deltaget i og bestået RHEINZINKs certificeringsordning. 

Arkitekt: aarhus arkitekterne 
Bygherre: Boligforeningen Ringgården 
Blikkenslager: RHEINZINK certificeret Blikkenslagerfirmaet Henrik Sørensen 
Facadeudformning og -fremstilling: V-MET GmbH, Sulz, Østrig  
Byggesum: 200 mio. kr. 
Areal: 17.600 m2