Zinkens historie

Indledning

Længe før opdagelsen af zink som metal blev der anvendt zinkmalm til fremstilling af kobber-/zink-legeringen messing og zinksalt til lægemidler. Der er fundet genstande i messing fra Babylon og Assyrien fra tiden 2-3000 år f. Kr. og fra Palæstina fra år 1400 til 1000 f.Kr.

Den første zinkblanding til kobber kan dateres til ca. 500 f. Kr., og det drejer sig om et smykke, der er fundet på Rhodos. Selv om zink siden da blev anvendt til eksempelvis fremstilling af messing, gik der mange hundrede år, før det blev betragtet som et metal. Begrebet "zink" spredte sig først i 1600-tallet med genopdagelsen af materialet.

Da zink kun forekommer i naturen i forbindelser med andre stoffer, blev metallet i begyndelsen fremstillet af zinkkarbonat, der er et zinksalt. Zink var særligt velegnet til legeringer med andre metaller og blev derfor anvendt til fremstilling af mønter. Der har ganske vist været anvendt zinkmalm siden bronzealderen, men det blev først langt senere opdaget, at zink er et grundstof og ikke kan opløses yderligere. Frem til slutningen af 1700-tallet blev zink primært importeret fra Indien, og det var ganske dyrt at fremskaffe.

Tidligere fremstilling og anvendelse i Indien og Kina

Omkring år 1200 e.Kr. blev der fremstillet metallisk zink i Indien. Processen blev beskrevet som fremstilling af et nyt, tinlignende metal. Her blev zinkmalmen opvarmet indirekte med trækul i en lukket smeltedigel. På den måde opstod der zinkdamp, som via den omgivende luft blev afkølet i en kondensationsbeholder under smeltediglen. Dermed dannedes metallisk zink (figur 1).

Marco Polo fra Venedig (1254-1324) beretter om fremstilling af zinkoxid i Persien. Perserne benyttede dengang en opløsning af zinkvitriol (ZnSO4×7H2O) til behandling af øjenbetændelse. Zinksulfat (ZnSO4) anvendes den dag i dag i lægemidler som et adstringerende og antiseptisk middel.

I 1374 opdagede hinduerne zink som nyt metal, hvilket på den tid var det ottende metal. Allerede dengang var der en begrænset zinkproduktion og tilhørende handel.