Bæredygtigt byggeri med RHEINZINK

Bæredygtighed og ansvarlighed er centralt hos RHEINZINK. Begreberne dækker over alt lige fra råmateriale og produktion, det færdige produkt og dets genanvendelse til ansvarlig adfærd fra virksomhed ift medarbejdere og omgivende lokalsamfundet. Til gavn for bygherrer, myndigheder, rådgivere og udførende har vi derfor her på siden samlet en række forskellige emner, der oplyser om bæredygtighed i materiale, produkt og virksomhed til rådighed for alle, der arbejder med zink og vores produkter.
 

Zink er et bæredygtigt materiale

Zink er et miljøvenligt naturmateriale. Byggeelementer af zink har en levetid på op til 200 år og efter endt levetid kan det genanvendes 100%.  Naturens ressourcer er ikke uendelige, og derfor er indsamling, upcykling og genanvendelse af bygge¬materialer en rigtig god ide. 

I dag består RHEINZINKs produkter af 30% upcyclet zink, og det berettiger til en Cradle to Cradle Bronze certificering. Læs mere om vores garantier og certifikater her. 

Byg bæredygtigt med RHEINZINK

RHEINZINK-titanzink består af en meget ren finzink, som tilsættes en lille andel af titan og kobber. Dermed bliver materialet let at bearbejde, det bliver formbart, og det bliver yderst robust i forhold til vejrpåvirkninger. På baggrund af disse fordele er RHEINZINK-titanzink i mange år blevet brugt som materiale til tagdækning, facadebeklædning eller tagafvanding.

Herudover har materialet en usædvanligt høj økologisk ydelsesevne, hvilket er blevet dokumenteret i en undersøgelse, der blev bestilt af den tyske miljøstyrelse. Vores materiale har den bedste miljøstatusvurdering sammenlignet med alle andre byggemetaller. CO2-belastningen fra produktionen af RHEINZINK-titanzink, samt energiforbruget ved udvinding og bearbejdning, er minimal.

Ved hjælp af de mest moderne produktionsanlæg reduceres emissionerne til et absolut minimum.

Med tiden danner materialet en naturlig patina, der beskytter det mod eksterne påvirkninger og gør, at materialet er vedligeholdelsesfrit i meget lang tid. Når levetiden er udløbet, kan materialet RHEINZINK genbruges 100 %, hvilket vil sige, at det ikke bliver til en belastning for kommende generationer. I dag genbruges mere end 90 % af byggezinken. Herudover består ethvert RHEINZINK-produkt i dag af 30 % sekundærmateriale. RHEINZINK-produkter opfylder kravene til bæredygtigt byggeri helt optimalt.

RHEINZINK-titanzink – et miljøvenligt byggeprodukt

Zink er et livsvigtigt stof

Vidste du, at zink er et livsvigtigt stof for kroppen? Vores hud, hår og immunsystem kan ikke fungere uden zink. En voksen person har brug for ca. 10-15 milligram zink pr. dag. Zink forekommer ligeledes som et naturligt element i planter, dyr, vand og jord. Jordskorpen indeholder helt naturligt ca. 70 mg/kg zink.

Miljørigtig regnvandsstyring

Vand er kostbart, og fremtiden for vores fælles økosystem afhænger af, om denne naturlige ressource står til rådighed. Som en ansvarsbevidst producent af tagdæknings- og -afvandingssystemer af byggezink anvender vi et miljørigtigt regnvandsstyringssystem, og hos RHEINZINK prioriterer vi beskyttelsen af grundvandet meget højt. Et uafhængigt studie har påvist, at nedsivning af regnvand via tagoverflader af zink er ufarligt og miljørigtigt.

 

Fakta omkring zink og grundvand

At anvende zink som tagbeklædning eller tagafvanding anses ikke som en risiko for forurening af det danske grundvand – dette gælder også, når der afvandes ned i faskine. Det målte indhold af zink allerede efter passage af faskine er 98 % mindre end zinkindholdet i det drikkevand vi må drikke, når vandet har stået i rørsystemet i 12 timer.

Find mange flere fakta om zink og dets påvirkning på grundvand, jord og overfladevand her: Bliv klog på fakta omkring zink

Certificeringer som bevis på vores bæredygtighed

Hvis man reklamerer med bæredygtighed, skal man også kunne bevise den. Virksomheden RHEINZINK er engageret i bæredygtighed, og vi er medlem af flere forskellige organisationer og institutioner, som arbejder på at skabe bæredygtigt byggeri. Du er velkommen til at kigge vores bæredygtighedscertifikater igennem. Du finder dem i vores downloadcenter.

TÜVEPDIGEFC2CLeed

Hos RHEINZINK er bæredygtighed et centralt element – fra produkter til processer

For os betyder bæredygtighed mere end kun et bæredygtigt byggeprodukt. Begrebet dækker over alt lige fra ansvarlig håndtering af miljøet og økonomisk bæredygtighed til engagementet i medarbejdere og lokalsamfundet.

Vi er mere end kun en produktionsvirksomhed. Vi engagerer os i vores medarbejdere, næste generation og regionen.

Uanset om det drejer sig om sikring af arbejdspladser, innovationer eller miljø- og energistyring, så engagerer vi os i en fair fremgangsmåde.