Bæredygtigt byggeri med RHEINZINK

RHEINZINK-titanzink består af en meget ren finzink, som tilsættes en lille andel af titan og kobber. Dermed bliver materialet let at bearbejde, det bliver formbart, og det bliver yderst robust i forhold til vejrpåvirkninger. På baggrund af disse fordele er RHEINZINK-titanzink i mange år blevet brugt som materiale til tagdækning, facadebeklædningeller tagafvanding.

Herudover har materialet en usædvanligt høj økologisk ydelsesevne, hvilket er blevet dokumenteret i en undersøgelse, der blev bestilt af den tyske miljøstyrelse. Vores materiale har den bedste miljøstatusvurdering sammenlignet med alle andre byggemetaller. CO2-belastningen fra produktionen af RHEINZINK-titanzink, samt energiforbruget ved udvinding og bearbejdning, er minimal.

Ved hjælp af de mest moderne produktionsanlæg reduceres emissionerne til et absolut minimum.

Med tiden danner materialet en naturlig patina, der beskytter det mod eksterne påvirkninger og gør, at materialet er vedligeholdelsesfrit i meget lang tid. Når levetiden er udløbet, kan materialet RHEINZINK genbruges 100 %, hvilket vil sige, at det ikke bliver til en belastning for kommende generationer. I dag genbruges mere end 90 % af byggezinken. Herudover består ethvert RHEINZINK-produkt i dag af 30 % sekundærmateriale. RHEINZINK-produkter opfylder kravene til bæredygtigt byggeri helt optimalt.

RHEINZINK-titanzink – et miljøvenligt byggeprodukt

Zink er et livsvigtigt stof

Vidste du, at zink er et livsvigtigt stof for kroppen? Vores hud, hår og immunsystem kan ikke fungere uden zink. En voksen person har brug for ca. 10-15 milligram zink pr. dag. Zink forekommer ligeledes som et naturligt element i planter, dyr, vand og jord. Jordskorpen indeholder helt naturligt ca. 70 mg/kg zink.

Miljørigtig regnvandsstyring

Vand er kostbart, og fremtiden for vores fælles økosystem afhænger af, om denne naturlige ressource står til rådighed. Som en ansvarsbevidst producent af tagdæknings- og -afvandingssystemer af byggezink anvender vi et miljørigtigt regnvandsstyringssystem, og hos RHEINZINK prioriterer vi beskyttelsen af grundvandet meget højt. Et uafhængigt studie har påvist, at nedsivning af regnvand via tagoverflader af zink er ufarligt og miljørigtigt.

Certificeringer som bevis på vores bæredygtighed

Hvis man reklamerer med bæredygtighed, skal man også kunne bevise den. Virksomheden RHEINZINK er engageret i bæredygtighed, og vi er medlem af flere forskellige organisationer og institutioner, som arbejder på at skabe bæredygtigt byggeri. Du er velkommen til at kigge vores bæredygtighedscertifikater igennem. Du finder dem i vores downloadcenter.

TÜVEPDIGEFC2CLeed

Hos RHEINZINK er bæredygtighed mere end blot en facet

For os betyder bæredygtighed mere end kun et bæredygtigt byggeprodukt. Begrebet dækker over alt lige fra ansvarlig håndtering af miljøet og økonomisk bæredygtighed til engagementet i medarbejdere og lokalsamfundet.

Vi er mere end kun en produktionsvirksomhed. Vi engagerer os i vores medarbejdere, næste generation og regionen.

Uanset om det drejer sig om sikring af arbejdspladser, innovationer eller miljø- og energistyring, så engagerer vi os i en fair fremgangsmåde.