Bygningsfysik

Varmebeskyttelse

Varmebeskyttelse i hele huset er god investering, fordi det både sparer penge og giver et behageligt indeklima. Sikringen øger husets værdi og er miljøvenlig, fordi der skal bruges mindre energi til opvarmning, og dermed bliver varmetabet ud gennem bygningsdelene også mindre.

Isolering af taget er i den forbindelse noget helt grundlæggende. Det gælder både ved nybyggeri og ved renovering. Isoleringen opsættes udvendigt eller indvendigt og sikrer både mod varmetab om vinteren og mod overophedning om sommeren.

Varmebeskyttelse om vinteren


Varmebeskyttelse om vinteren mindsker varmetabet i en bygning, giver beboerne et sundt indeklima og beskytter bygningskonstruktionen mod fugtpåvirkninger. Det er en forudsætning, at opvarmning og udluftning af rummene er tilpasset deres anvendelsesformål. Der henvises til bestemmelserne i den gældende lovgivning.

Ved isolering af en bygning er det vigtigt, at isoleringen er lufttæt indadtil og vindtæt udadtil. På den måde sikres det, at påvirkningen fra de naturlige affugtningsprocesser i bygningskonstruktionen begrænses til et uskadeligt niveau. Det betyder, at der ikke kan dannes skimmelsvamp i taget.

Kuldebroer, dvs. elementer, der hurtigere optager og overfører kulde end andre elementer, skal om muligt undgås, og hvis det ikke er muligt, skal påvirkningen af de omgivende konstruktive elementer begrænses mest muligt.

Varmebeskyttelse om sommeren

Ved beskyttelse mod sommervarme undgås en uhensigtsmæssig opvarmning af bygningskernen som følge af direkte og indirekte sollys.

Om sommeren er de daglige udsving i udendørstemperaturen som regel højere end om vinteren. Derudover er der meget store temperaturforskelle på bygningsdelenes overflade som følge af solvarmen. Der er gode erfaringer med at bruge en optimeret tagkonstruktion med isoleringslag udvendigt og masse med høj optagelsesevne indvendigt.

Ved anvendelse af tagvinduer skal varmegennemstrømningsværdien være så lav som muligt, og solbeskyttelse skal om muligt monteres udvendigt. Indeklimaet kan forbedres yderligere ved at sørge for at lufte ud om natten og holde vinduer og døre lukket i dagtimerne.

Til toppen

Brandsikring

Tagdækning fra RHEINZINK er bestandigt over for flyveild og strålevarme

Brandsikring er et af de vigtigste områder i bygningsreglementet. Den projektansvarlige skal angive, i hvilke tilfælde der er krav om hårdt tag.

I brandsammenhæng skelnes der grundlæggende mellem materiale og konstruktion.

Materialet RHEINZINK er placeret i klasse A1 iht. DS EN 13501-1. Denne kategori er den højeste, når det gælder brandtekniske forhold, og det betyder, at RHEINZINK-materialet ikke er brændbart, at der ikke sker røgudvikling, og at materialet ikke afgiver brændende dråber.

Til toppen

Lydisolering

Mange spørger, om der er ekstra støj fra metaltag, fordi regnen trommer på taget. Det er korrekt, når det drejer sig om f.eks. fritbærende metaltag, fritbærende sålbænke og murafdækninger fastgjort på ujævnt underlag.

Det gælder imidlertid ikke, når det drejer sig om metaltagkonstruktioner med understøtning af hele fladen, og RHEINZINK-falstage hører til denne kategori. RHEINZINK-tagsystemerne byder på gode lydisoleringsværdier, da hele metaltaget er understøttet, og da de i dag udbredte tagkonstruktioner også bidrager hertil på grund af de energimæssige tiltag (f.eks. tagisolering).

Til toppen

Lynafledning

Hvis bygningen skal forsynes med lynafledning, kan korrekt udlagt tagdækning med RHEINZINK-falseteknik anvendes som en naturlig del af lynafledningssystemet. Der henvises til de gældende regler for lynafledningssystemer.

Til toppen
RHEINZINK worldwide

Kontakt os
+45 87 45 15 45