Skotrende

Systembeskrivelse/dimension/metaltykkelse

  • Fremstilles som kantprofil,  typisk firkantet
  • Metaltykkelse 0,7/0,8/1,0 mm afhængig af tilsnit
  • Tilsnit op til 1000 mm


Med hensyn til projektering og dimensionering er skotrender et område med særlige krav. Vær derfor opmærksom på udførelse og dimensionering.

Dimensionering af tagafvandingssystemer skotrender

Der henvises til de gældende regler på området.

For at forhindre overbelastning af tagafvandingssystemet og skader som følge af oversvømmelse på taget skal der etableres nødoverløb. Det er vigtigt, at nødafvandingen sker med frit udløb til grundarealer, som kan tåle oversvømmelse.

Afvandings- og nødoverløbssystemet skal have en passende dimensionering.
 
OBS! Dimensionering af skotrender skal inddrages tidligt i projekteringsfasen som følge af de komplekse beregninger, pladsbehovet til renden og den påkrævede nødafvanding. Det anbefales at opsøge specialister på området.

Konstruktionseksempel: skotrende med sikkerhedsrende

  • Rendedimensionerne skal være håndværksmæssigt mulige at udføre i praksis
  • Sørg for et betydeligt fald (5 mm/m)
  • Sørg for nødafvanding/Sikkerhedsrende
  • Afstand mellem rende og sikkerhedsrende skal være 20 mm
  • Vær opmærksom på ekspansionsafstande
  • Sørg for termostatstyret rendeopvarmning samt snefangsystem
  • Aftale om vedligeholdelse

Det anbefales, at der ved tagafvanding med nedsænket/indvendig skotrende anvendes en sikkerhedsrende. Sikkerhedsrender kan udføres i tagpap eller metal. En sikkerhedsrende i tagpap kan aflede regnvand, indtil blikkenslagerarbejdet går i gang, og giver desuden stor sikkerhed mod opstuvning. En sikkerhedsrende skal altid ære forsynet med selvstændige afløb, så der sker sikker afledning af vand, der måtte trænge ind. Tilslutningen til tagkonstruktionen skal ske fagligt korrekt, således at der ved opstuvning ikke kan trænge vand ind i tagkonstruktionen.

RHEINZINK worldwide

Kontakt os
+45 87 45 15 45