Konstruktionseksempler

I det følgende er der generelle anvisninger om udførelse og påkrævet dimensionering ved forskellige detaljeudførelser til tagrender. Yderligere oplysninger om fastgørelse og placering af rendejern og ekspansionsstykker kan ses i temabladene 'Vejledende dimensionering af tagrender' og 'Ekspansion i tagrender' under Download.

Halvrund tagrende

  • Tagafvandingsprodukter i henhold til DIN EN 612
  • Montering med eller uden fald
  • Dimensionering som tagrende i henhold til DIN EN 12056-3

Tagrender kan monteres med eller uden fald til afløbene. Stående vand i tagrenderne er ikke udtryk for en mangel.

I tilfælde af meget kraftig regn sker der nødafvanding via tagrendens forkant. I montage skal overhøjde på bagkant derfor sikres.

Gesimsrende

  • Tagafvandingsprodukter i henhold til DIN EN 612
  • Montering med eller uden fald
  • Dimensionering som tagrende i henhold til DIN EN 12056-3

Forskellen på en gesimsrende og en almindelig tagrende er blot montering af en gesimsafdækning, der teknisk set dog er helt adskilt fra selve tagrenden. Hvis RHEINZINK-tagafvandingstilbehøret ikke kan monteres, er det nødvendigt at bruge en manuelt fremstillet version.

Gesimsafdækningen kan monteres på en underkonstruktion, der dækker hele fladen, ved hjælp af haftelister eller lim. Afdækningens hældning må ikke være mindre end 3°, så stående vand undgås.RHEINZINK worldwide

Kontakt os
+45 87 45 15 45