Systemteknik

Systembeskrivelse

  • Kan udføres horisontalt, vertikalt og diagonalt
  • Ved horisontal udlægning sker montering nedefra og op
  • Fastgørelse ikke synlig

 

RHEINZINK-SP-Line er et komplet system fremstillet af RHEINZINK-”forpatineret-pro blågrå”. Det åbner for en lang række muligheder inden for facadekonstruktion, og systemet kan monteres horisontalt, vertikalt og diagonalt. Panelerne monteres overlappende, og fiksering sker med de tilhørende selvskærende skruer.

Det er detaljerne, der giver facaden karakter og udtryk. Til hjørner, lysninger, tilslutninger og afslutninger kræves der profiler. RHEINZINK-SP-Line består af præfabrikerede forbindelsesprofiler, der er tilpasset efter hinanden. Det gør det nemmere at udfærdige detaljerne. I praksis skal man blot stikke profilerne ind i hinanden, så de overlapper.

Når RHEINZINK-SP-Line monteres på facader, tagkviste, brystninger og gavle, anbefales en underkonstruktion af trælægter. Ved beklædning af store facader over flere etager, anbefales underkonstruktioner i to eller flere systemer med anvendelse af aluminium (2,0 mm) eller stål (1,5 mm).

Dimensioner/metaltykkelse

  • Bredde 350 mm
  • Metaltykkelse 0,7 mm
  • Standardlængde 3000 mm

SP-Line leveres kun i bredden 350 mm. Basispanelerne skal tilskæres ved f.eks. vinduesåbninger. Præfabrikerede tilslutningsprofiler gør det let at lave detaljeløsninger.

Et af de særlige kendetegn ved RHEINZINK-SP-Line er den snitfrie udlægning af de 3000 mm lange basispaneler i vildt forbandt. Ensartede fugemønstre kan også udføres uden problemer. Her er der mulighed for at bruge bagvedliggende stødsamlinger samt stød- og gesimsprofiler.

Med en panellængde på maks. 3000 mm vil der kun i meget begrænset omfang forekomme længdeændringer som følge af temperatursvingninger.

Fastgørelse

Fastgørelse sker med selvborende skruer øverst på panelet. De enkelte panelrækker hægtes ned over den foregående række, og derved skjules skruerne. Det sikrer, at systemet er funktionsdygtigt i mange år. De selvborende skruer med tilhørende torx-bits medfølger ved levering.

Den påkrævede afstand til underkonstruktionen afhænger bl.a. af vindlasten, den bærende konstruktions type, det statiske system og beklædningens bæreevne og skal fastlægges ved statiske beregninger.

Føj til downloadlisten Klik på filens titel for at se Ønskes også pr. post Størrelse Type Sprog Senest opdateret
Vælg alle Vælg alle
  
SP-Line Facadesystem (Produktinformation 4-Seiter)
2 MB PDF Dansk 28.03.13


RHEINZINK worldwide

Kontakt os
+45 87 45 15 45