Systemteknik

Systembeskrivelse

  • Horisontal udlægning
  • Montering nedefra og op
  • Fastgørelse ikke synlig

 

RHEINZINK-klinkpaneler er særligt velegnet til anvendelse på facader, hvor der stilles høje æstetiske krav til udtrykket. Det kan være erhvervs-/kontorbyggerier og offentlige bygninger med en moderne arkitektonisk fremtoning.

Klinkpanelerne kan kun udlægges horisontalt. Klinkpanelernes geometri er kileformet med en dybde på 25 mm øverst og 40 mm nederst. Der indgår ikke en skyggefuge i systemet. Dermed opstår der et kasselignende look, der giver den enkelte bygning sin egen karakter.

RHEINZINK-klinkpaneler fastgøres usynligt gennem den øverste laske på underkonstruktionen. Montering sker nedefra og op.

Dimensioner/metaltykkelse

  • Bredde 200-333 mm
  • Metaltykkelse 1,0 mm/1,2 mm (1,20 mm anbefales ved en bredde ? 250 mm)
  • Standardlængder 3000 mm og 4000 mm
  • maks. længde 4000 mm

 

Det anbefales generelt at afstive panelerne med endeluk. Særligt ved bredder fra 250 mm og opefter er disse påkrævet for at opnå en jævn overflade. Endeluk sørger også for afskærmning mod at kunne se ind i panelet fra siderne – f.eks. ved vindueslysninger.
Ved direkte fastgørelse udlignes panelernes længdeændringer ved at begrænse panellængden til højst 4000 mm og via underkonstruktionens udbøjning. Dette gælder ved udførelse af en metalunderkonstruktion i flere dele.

De vertikale fuger, der opstår, kan udføres på forskellig måde – f.eks. med bagvedliggende laskeplader eller profiler.

Specialformer

  • Perforering af de synlige flader

 

Panelernes synlige flader kan perforeres helt eller delvis som ornament eller til ventilering – f.eks. som ventilationselement under udhæng ved ventilerede tagkonstruktioner. Kontakt teknisk afdeling for vejledning om det konkrete projekt.

Fastgørelse

RHEINZINK-klinkpanelerne fastgøres usynligt på metalunderkonstruktionen gennem den øverste laske med nitter eller selvborende skruer. Den påkrævede afstand til underkonstruktionen afhænger bl.a. af vindlasten, den bærende konstruktions type, det statiske system og beklædningens bæreevne og skal fastlægges ved statiske beregninger.

RHEINZINK worldwide

Kontakt os
+45 87 45 15 45