RHEINZINKs certificeringsordning rimer på bæredygtighed

Zink er et fleksibelt byggemateriale, som har op til 75 års levetid, uden at der opstår behov for vedligeholdelse i løbet af de mange år. Lang levetid og lavt vedligeholdelsesbehov er vigtige parametre i bæredygtigt byggeri, fordi det reducerer materialeforbruget, og dermed CO2-aftrykket af et byggeri, set over dets samlede levetid.

Garanti for håndværk af høj kvalitet

Lang levetid kræver imidlertid, at blikkenslagerarbejdet udføres korrekt første gang, af dygtige håndværkere, der har kvalifikationerne i orden.
Her kommer RHEINZINKs certificeringsordning ind i billedet. Ordningen er et tilbud til dygtige håndværkere, der gerne vil dygtiggøre sig i arbejdet med zink.
På vores uddannelsescenter underviser vi blikkenslagere i teoretisk og praktisk viden om arbejdet med zink. For at få RHEINZINKs certificering skal blikkenslagerne gennemgå og bestå kursusforløbet. Ordningen er RHEINZINKs garanti for, at du kommer til at samarbejde med en kvalificeret - og certificeret – blikkenslager.

Sparring om bæredygtighed
En RHEINZINK certificeret blikkenslager kan desuden fungere som sparringspartner på projektet og give gode råd, svare på spørgsmål, eller bidrage med inspiration
til at finde en bæredygtig løsning, der resulterer i lang levetid.

På rheinzink.dk kan du læse mere om ordningen og finde en liste over RHEINZINK certificerede blikkenslagere i Danmark – også i din region.

RHEINZINK worldwide

Kontakt os
+45 87 45 15 45