Håndtering af zink

Transport og opbevaring

Det er grundlæggende vigtigt, at RHEINZINK-produkter altid opbevares og transporteres tørt og ventileret. Især i omskifteligt vejr bør transport på åbent køretøj derfor undgås. Med henblik på den bedst mulige opbevaring på byggepladsen skal byggelederen sørge for et tørt rum med god udluftning. 

Hvis disse regler ikke overholdes, må det påregnes, at der sker dannelse af zinkhydroxid. Desuden skal følgende undgås:

 • Tildækning af coils eller forprofilerede baner uden udluftning
 • Dugpunktsomslag
 • Opbevaring på fugtigt gulv
 • Transport/Opbevaring på fugtige paller
 • Komprimeret opstabling af materialet ved transport og opbevaring (også for at undgå skuremærker)

 

Vores coils leveres efter ønske også med papemballage. Emballagens funktion er at forstærke coil-enhederne og forhindre deformering ved længere tids opbevaring.

Rengøring af RHEINZINK-prePATINA overflader

RHEINZINK er et naturligt materiale, hvis overflade danner et fastsiddende og naturligt beskyttende lag – såkaldt patina. Ved dannelsen af en naturlig patina opnås der en naturlig beskyttelse af selve materialet, hvilket normalt gør overfladebehandling overflødigt. Samtidig foregår der en permanent selvrensende proces ved naturlig ældning og kontakt med regnvand, så RHEINZINK i modsætning til overfladebehandlede materialer ikke kræver rengøring og vedligeholdelse.

I byggefasen kan der dog forekomme let tilsmudsning af zinken i form af f.eks. støv, puds-/mørtelrester og fingeraftryk. Der kan også forekomme snavs i form af fugleekskrementer. Disse kan normalt fjernes med RHEINZINK-Sweeper umiddelbart efter tilsmudsning.

Sweeper er en overfladebeskyttelsesolie, der er velegnet til rengøring af metaller på tage og facader. Under punktet Download ligger der en brugsvejledning til RHEINZINK-Sweeper samt en generel rengøringsvejledning til RHEINZINK-prePATINA overflader.

Overfladebeskyttelse

Plader og coils leveres på anmodning med en beskyttende folie, som beskytter materialet under bearbejdning og montering.

Vores facadesystemer leveres altid med beskyttende folie. Vær opmærksom på, at den beskyttende folies egenskaber kan ændre sig på grund af påvirkninger fra omgivelserne (sollys/UV-stråler, frost, temperaturskift og fugt). Derfor anbefales det at fjerne folien straks efter montering.

Håndtering af udefrakommende påvirkninger

Påvirkning fra metaller eller andre byggematerialer, der udlægges på RHEINZINK

Uproblematisk:

 • Aluminium, blank eller coatet
 • Bly
 • Rustfrit stål
 • Forzinket stål (der kan dog opstå spor af rust, bl.a. på grund af ubeskyttede snitkanter)


Problematisk:

 • Kobber
 • Ubeskyttede tagbaner af bitumen uden overfladebehandling/grusspredning (oxidationssyrekorrosion)
 • Pvc-tagtætninger (saltsyreemission)

Påvirkning fra andre stoffer

 • Mineralske stoffer som kalk, cement og gips virker korrosivt på metaller, når der samtidig er fugtpåvirkning. Der skal monteres et egnet skillelag mellem RHEINZINK-byggeprofilerne og disse byggematerialer. Monteringsrækkefølge: Rengøring før RHEINZINK (anvend om muligt folieret materiale)
 • Ved samtidig fugtpåvirkning virker vejsalt korrosivt på metaller
 • Rengøringsmiddel til klinker virker korrosivt på metaller

 

Påvirkning fra oliefyringsanlæg

Som på alle andre lyse materialer til tagdækning kan der opstå misfarvninger som følge af nedfaldende partikler fra røggas fra oliefyringsanlæg. Fyringsolie indeholder små mængder ikke-brændbar aske samt svovl og eventuelt også jernholdige tilsætningsstoffer. Aflejringer af disse stoffer på overfladen påvirker ikke RHEINZINKs levetid.

Yderligere forarbejdningsoplysninger om de enkelte produktgrupper kan ses under Produkter.

Download
Føj til downloadlisten Klik på filens titel for at se Ønskes også pr. post Størrelse Type Sprog Senest opdateret
Vælg alle Vælg alle
  
Sweeper (Produktinformation)
543 KB PDF Dansk 25.09.19


RHEINZINK worldwide

Kontakt os
+45 87 45 15 45