RHEINZINK – særlige emner

Som eksperter inden for titanzink til tag- og facadesystemer, samt tagafvanding, kan vi tilbyde dig hjælp og rådgivning inden for en lang række særlige emner. 

Sanering og fredning

Mange epoker er kendetegnet ved nogle helt særlige byggestile, karakteristika og særpræg.  Især bygninger fungerer som stille vidner om tidligere tider, og de repræsenterer en kulturarv fra et samfund, som er værd at bevare. Som erfaren producent har RHEINZINK stor erfaring med disse udfordringer, og vi kan producere individuelle og skræddersyede produkter i vores sædvanlige, høje kvalitet. 

Detaljer om sanering

Detaljer om fredning

Bæredygtigt byggeri

RHEINZINK-produkter opfylder kravene til bæredygtigt byggeri helt optimalt.  Eksperter fra Institut Bauen und Umwelt e. V. har godkendt RHEINZINK-materialet som et miljøkompatibelt byggemateriale i henhold til EN 15804. Denne certificering bekræfter ikke kun de økologiske kvaliteter bag RHEINZINK men beviser samtidig vores store fokus på ansvarlighed. 

Læs mere om bæredygtigt byggeri