Ressourcer

RHEINZINK optimiert ständig und fühlt sich ökonomisch nachhaltig verpflichtet: Energiemanagement, Wasser-Ressourcen und Workflow-Verbesserungen

Bæredygtigt ressourceforbrug

Når det gælder et bæredygtigt ressourceforbrug har vi fokus på at forbedre de tekniske og fysiske rammer. Vi har som erklæret mål at holde vores viden og image på et højt niveau. Det samme gælder for vores miljøstyring i henhold til  den internationale miljøstyringsstandard ISO 14001, vores energistyring (ISO 50001), vores  vandstyringssystem og vores fokus på nytænkning.

Virksomhedens egen miljøgruppe for grønne besparelser har blandt andet gennemført følgende projekter i de seneste år:

  • Som led i energieffektiviseringsprojekter er der i de sidste 5 år sparet ca. 4.000 MWh energi og dermed ca. 2360 ton CO2. Det svarer til den energirelaterede CO2-udledning fra ca. 400 husstande med 2 personer
  • Det årlige vandforbrug er faldet med ca. 20 % som følge af et industrielt vandanlæg
  • Investeringerne i energi- og miljøprojekter i de seneste 4 år beløber sig til ca. 6 mio. kr.
RHEINZINK worldwide

Kontakt os
+45 87 45 15 45