Regenwasser ganz praktisch weiter genutzt werden: Versickerung über Mulden, Regentonnen oder für die Toilettenspülung. Mit Regenrinnen aus RHEINZINK ist das ohne Bedenken möglich.

Regnvandsnedsivning

Nedsivning af regnvand fra zinkbeklædte tage via faskiner og regnvandsbassiner er helt uproblematisk, hvis man overholder de relevante tekniske bestemmelser og byggevejledninger.

Selv om nogle kommuner i Danmark har en restriktiv praksis på området, er der mange grunde til, at nedsivning er uproblematisk. I forbindelse med en lang række internationale forskningsprojekter i de seneste 10 år har forskellige uafhængige institutter undersøgt de mulige konsekvenser af zink i regnvandet. Resultaterne viser enstemmigt, at der ikke sker negative eller betænkelige påvirkninger.

  • Zink er blandt de 10 hyppigst forekommende elementer i jordskorpen. Derfor er der en naturlig koncentration i vand, luft og jord
  • Næst efter jern er zink det vigtigste sporelement, og metallet er livsnødvendigt
  • Det er dokumenteret, at zinkindholdet i regnvand, der er afledt fra RHEINZINK-tagflader, ligger på drikkevandsniveau. EU-direktivet for drikkevand indeholder ikke grænseværdier for zink, mens der i de danske krav til drikkevand er fastsat grænser for zinkindholdet
  • Den naturlige udvaskning af zink fra tagbeklædning er faldet væsentligt de seneste 15 år som følge af den væsentligt lavere mængde syreregn og den dermed forbundne forbedring af luftkvaliteten
  • Af aktuelle udgivelser fra det tyske miljøtilsyn (UBA) fremgår det, at kun 2 % af den samlede udledte mængde zink i miljøet stammer fra zinkflader på bygninger. Andelen heraf, der trænger ned i jorden, udgør blot 0,5 % og er helt uproblematisk
  • Den største del af den udledte zink i jorden eller vandløb bruges ikke af naturen, da der sker en naturlig binding af metallet til lermineraler, jernoxider og organiske stoffer

Regnvandsudnyttelse

Anlæg til regnvandsopsamling og -anvendelse udgør en anden mulighed for miljørigtig og naturlig behandling af regnvand. Spektret går fra den velkendte regnvandsbeholder til moderne, standardiserede regnvandsanlæg som lagertanke og cisterner. Afhængigt af individuelle behov fås der systemer med forskellig størrelse og funktionsmåde.

Regnvand kan altid bruges de steder, hvor der ikke er krav om drikkevandskvalitet: til vanding af udendørs arealer, vanding af blomster, til anvendelse i toilet og vaskemaskine.

Produktdeklarationer og certificeringer

RHEINZINKs miljøegenskaber er blevet vurderet og certificeret af uafhængige institutter.

Læs mere

RHEINZINK worldwide

Kontakt os
+45 87 45 15 45