Fra soya-silo til 10 etagers lejlighedstårn

Ombygning til et arkitektonisk højdepunkt i den hollandske by Utrecht gennem sanering

Før var området langs med Merwedekanaal i bydelen ”Oog in Al” i den vestlige del af Utrecht et travlt industriområde. Her lå Cereo-fabrikken, som producerede sojaprodukter til dyrefoder. Da fabrikken var blevet lukket, blev industriområdet klassificeret som boligområde, og i denne nye bydel opstod en helt ny infrastruktur. I den historiske og velsanerede tidligere fabriksbygning blev der blandt andet etableret et cateringfirma, en skole, et bibliotek og et teater. I dette nye boligkvarter minder også en gammel ladekran på kanalbredden om tidligere tiders anvendelse som industriområde. Blikfanget i den omstrukturerede bydel Oog er det nye, 10-etagers lejlighedstårn ”Meyster’s Buiten”. Store, runde siloer til opbevaring af soja stod engang præcis på dette sted. Det nye lejlighedstårn, som blev designet af arkitektfirmaet Zecc Architecten, er inspireret af disse siloer, der var en del af fabriksfaciliteterne. Ligesom disse store beholder, der stod der engang, er facaden lavet af metal, og tårnet står på en sokkel af betonsøjler.

Roterende struktur

I modsætning til siloernes homogene metaloverflader har bygningsværket to modsatliggende balkoner på hver etage, hvis midterakse er drejet 90 grader fra etage til etage. Herved opstår en interessant effekt, der skaber et indtryk af rotation på det runde tårn. Denne effekt forstærkes af den optisk uregelmæssige placering af vinduerne og deres forskellige størrelser. 

På grund af den store afstand på cirka seks meter mellem balkonerne oven over hinanden fyldes boligerne med masser af sollys. Samtidig skaber balkonernes runde grundrids skygge i soveværelserne, som befinder sig lige nedenunder balkonerne. Stueetagen bruges til offentlige funktioner og består af en betonsokkel med V-formede søjler. Bag ved konstruktionen finder man et åbent gennemgangsområde til trappeopgangen og lagerområderne. Balkonen, der hører til en lejlighed på første sal, udgør den imponerende baldakin til den tilbagetrukne indgang. 

Alsidigt design af hver enkel loftslejlighed

To lejligheder er integreret på hver etage. Den runde taglejlighed har glaspartier hele vejen rundt, og den er forbundet med lejlighederne gennem den komplette etage nedenunder og en trappeopgang. Fra taglejlighedens rum og den store tagterrasse har beboerne en fantastisk udsigt ud over byen Utrecht, og i klart vejr kan man endda se Amsterdams silhuet. 

”Det særlige ved konstruktionen bag lejlighedstårnet er, at rumopdelingen blev designet individuelt i henhold til køberens behov. Dette er ligeledes muligt ved et senere salg af lejligheden. Nogle af køberne valgte et åbent loft, mens andre foretrak en lukket rumstruktur, og derved er der ikke to lejligheder, der ligner hinanden. Kun den kvadratiske kerne og facaden af RHEINZINK-prePATINA blaugrau ændres ikke”, forklarer Marnix Van der Meer, som er grundlægger af og partner i Zecc Architecten. De første købere kunne vælge mellem lejligheder på 105, 125, 145 eller 168 m² eller en hel etage med en grundflade på 250 m². Herefter designede teamet bag Marnix Van der Meer de individuelle grundrids under flere møder med de fremtidige beboere. 

Bæredygtig arkitektur og vejrbeskyttelse

Som facade valgte Zecc Architecten en forhængt, ventileret og varmeisoleret zinkfacadekonstruktion baseret på håndværksmæssige blikkenslagerteknikker. Denne konstruktion er byggefysikalisk sikker, og læggeteknikkerne tilbyder mange forskellige arkitektoniske designmuligheder. Systemets tekniske kvaliteter er hovedsageligt den konstruktionsmæssige opdeling af funktionerne varmebeskyttelse og vejrbeskyttelse. Herudover kunne særlige krav til brandbeskyttelse, støjbeskyttelse eller lynafledning nemt implementeres i designet. Den bagvedliggende ventilation sikres ved hjælp af en åben forskalling, som er typisk i Holland. Underkonstruktionen er ved vinduesudskæringerne udført således, at de kan ventileres uden problemer. En horisontal beklædning i form af stående vinkelfalse af forpatineret titanzink blev anvendt som et robust og holdbart vejrbeskyttelseselement til dette eksponerede arkitekturprojekt. 

Denne falsteknik muliggør en regntæt afdækning af forskellige facade- og tagformer. Med overfladeproduktet RHEINZINK-prePATINA blaugrau skabte arkitekterne ikke blot en sammenhæng til tidligere tiders metalsiloer men også til den gamle ladekran på kanelbredden med den forzinkede bølgepladebeklædning.

Håndværkskunst med præcision

Selv de bedste materialer er dog kun så gode som de blikkenslagere og tagdækkere, der anvender dem. Derfor fik firmaet Elshof BV fra den hollandske by Olst til opgave at lave facadekonstruktionen på en professionel måde, herunder alle funktionslag, på ”Meyster’s Buiten”. Med moderne pladebearbejdningsmaskiner, egen CAD-planlægningsafdeling og erfarne medarbejdere er ordrer såsom lejlighedstårnet i Utrecht en naturlig del af firmaets udfordrende arbejde. Firmaet har eksisteret siden 1914 og ledes i dag af direktør George Westgeest. ”For os var den særlige udfordring ved dette eksponerede projekt overholdelsen af det planlagte falsforløb hos de stående vinkelfalsskær, der går hele vejen rundt om bygningen som en ring. I den forbindelse skulle vindueskarme, vinduesoverliggere og udkragningspladerne til balkonerne integreres i facaderasteren, og derved var der stort set ingen plads til måletolerancer.” 

For eksempel krævede beklædning af facaden med RHEINZINK-prePATINA en helt præcis, flugtende indbygning af vinduerne. ”Dette fungerede godt, eftersom vi i forvejen havde defineret vores krav over for byggeledelsen og vinduesfirmaet”, forklarer George Westgeest. Skærene af RHEINZINK-bånd blev produceret af firmaet Elshof med en standardlængde på cirka tre meter. De blev skåret ud i passende båndbredder, profileret i valseforme og let afrundet ved hjælp af en speciel maskine for at minimere materialespændinger. 

Samme metode blev anvendt til de svungne skær på overgangene fra balkonerne til det runde tårn. Sammenføjningen af de enkelte længder foregik ved hjælp af flade indhægningsfalse, som blev forberedt på værkstedet ved hjælp af en segmentkantemaskine.

Vekselvirkning i dagslys

Fastgørelsen foregik indirekte ved hjælp af faste og forskudte bindinger i de stående vinkelfalse. De sørger for et særligt højt sikkerhedsniveau, også ved høje vindstyrker, og de muliggør herudover temperaturbaserede udvidelser af skærene. ”Vi er glade for, at George Westgeest og hans team har implementeret vores planlagte linjeføring af vinkelfalsene så perfekt og har skabt et samlet resultat af meget høj kvalitet. Titanzinkfacaden er forpatineret i en blågrå farve, men den skinner også lidt, og dette skaber en interessant vekselvirkning i forhold til de forskellige dagslysniveauer. De udragende, stående vinkelfalse forstærker denne effekt og skaber det industrielle udtryk, som vi ønskede. Temaet bæredygtighed spiller ligeledes en vigtig rolle i vores firma. Facaden af RHEINZINK-prePATINA kan holde i halvtreds, måske endda hundrede, år uanset vind og vejr. Efter endt levetid kan den genbruges næsten 100 procent”, forklarer Marnix Van der Meer fra Zecc Architecten.

Tegninger

Udtryksfuld sanering af tag og facade

Sanering af bygninger kan opdeles i flere forskellige underområder. Spektret indbefatter alt lige fra omfattende fjernelse af alle indvendige elementer og sanering af alle ind- og udvendige dele af en bygning til mindre tiltag. Arbejdsomfanget defineres dels af bygningens tilstand, dels af bygherrens krav og finansielle overvejelser. Omfattende og populære tiltag, som ofte udføres samtidig, er tag- og facadesanering. Der kan være mange gode grunde til at sanere et tag eller en facade. I praksis sker disse saneringer som regel af følgende grunde: 

  • Taget eller facaden har nået eller overskredet enden af sin levetid og udgør ikke længere tilstrækkelig beskyttelse af strukturen i forhold til vejrpåvirkninger.
  • En tag- og facadesanering medfører en forbedring af bygningens energiforbrug, og disse tiltag udføres tit i forbindelse med fornyelse af varmeanlægget. 
  • En tagsanering, inklusive diverse udvidelser gennem gavle og store vinduespartier, fører til yderligere boligarealer, og levekomforten øges. 

En energimæssigt fornuftig udførelse af tag- og facadesaneringer er i dag nærmest en selvfølge, uafhængigt af den egentlige grund til saneringen. RHEINZINK tilbyder både tag- og facadesystemer i bedste kvalitet og i forskellige varianter. Vi anbefaler generelt at udføre tag- og facadesaneringer samtidig. Dette er forbundet med større omkostninger, men omkostningerne til de påkrævede håndværksarbejder reduceres, hvis opgaverne udføres samtidigt. Herudover hænger taget og facaden sammen, og et afstemt system sørger for mere sikkerhed, kvalitet og holdbarhed end to separate løsninger. 

Forfatter

Ivonne Seiler er rådgiver inden for anvendelsesteknik hos RHEINZINK GmbH & Co. KG in Datteln.

Kontruktionselement


Objekt:

Lejlighedstårnet “Meyster's Buiten”, Utrecht (NL)


Arkitekt:

Zecc Architecten BV, Utrecht (NL)


Bygherre:

V.O.F. Meyster's Buiten, Rotterdam (NL)


Udførelse af RHEINZINK-arbejdet:

Elshof BV, Olst (NL)


Tekniske data:

RHEINZINK-prePATINA blue grey 0.7 mm, stående vinkelfalssystem, horisontal lægning

Hvis du har spørgsmål om sanering, er du velkommen til at kontakte vores fagpersonale. 

Individuel rådgivning